Landsvirkjun

Um virkjunarkostinn

Orkunýtingarflokkur

Landsvirkjun hefur um árabil unnið að rannsóknum og undirbúningi fyrirhugaðrar Hvammsvirkjunar. Virkjunin verður staðsett á stærsta aflsvæði Landsvirkjunar, Þjórs- og Tungnaársvæðinu, en þar eru fyrir 6 afstöðvar sem virkja kraft þessara tveggja árkerfa.

Fyrirhuguð Hvammsvirkjun mun nýta fall Þjórsár neðan Búrfellsvirkjunar, frá svokölluðu Yrjaskeri rétt ofan við bæinn Haga og niður fyrir Ölmóðinsey austan við Þjórsárholt.  Sjá nánar um tilhögun virkjunarinnar: Lýsing á Hvammsvirkjun

Þann 1. júlí 2015 var þingsályktunartillaga um færslu Hvammsvirkjunar úr biðflokki í orkunýtingarflokk samþykkt á Alþingi. Sjá nánar

Helstu kennistærðir

 
7,6
Stærð vatnasvið (km²)
332
Meðalrennsli (m³/s)
352
Virkjað rennsli (m³/s)
116
Lónhæð Hagalóns (m y.s.)
4,0
Stærð lóns (km²)
13,2
Rúmmál lóns (Gl)
4,2
Lengd á stíflum og görðum (km)
16,0
Mesta hæð stíflu (m)
1,2
Lengd frárennslisganga (km)
2,0
Lengd frárennslisskurðar (km)
32
Virkjað fall (m)
93
Afl virkjunar 2 stk. 46,5 MW Kaplan vélar (MW)
720
Orkugeta (GWh/y)

Staða verkefnis

Endurskoðun á tveimur þáttum í umhverfismati Hvammsvirkjunar 

Hafin er vinna við mat á umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar í samræmi við ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 16. desember 2015. Ákvörðunin kvað á um að matsskýrsla frá árinu 2003 væri enn í gildi, en þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist innan áratugar bæri að endurskoða áhrif Hvammsvirkjunar á landslag og ásýnd lands annars vegar og ferðaþjónustu og útivist hins vegar. Aðrir hlutar matsins væru hins vegar enn í fullu gildi.

Fyrsta skrefið í ferlinu er að útbúa matsáætlun, sem gerir grein fyrir hvernig staðið verður að mati á áhrifum á framangreinda þætti. Nú eru til kynningar drög að tillögu að matsáætlun. Áætlunin var unnin af EFLU verkfræðistofu fyrir Landsvirkjun. Gögnin eru aðgengileg á heimasíðu Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is, og heimasíðu EFLU, www.efla.is.

Kynningartími er frá 17. febrúar til 2. mars og eru hagsmunaaðilar og aðrir hvattir til að senda inn ábendingar og athugasemdir á þeim tíma.

Að loknum kynningartíma mun Landsvirkjun vinna tillögu að matsáætlun og senda Skipulagsstofnun hana til umfjöllunar.

Skýrsluna má nálgast hér

Hvernig getur þú komið að málum?

Ábendingar og athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun skal merkja „Hvammsvirkjun. Mat á umhverfisáhrifum“ og senda til EFLU verkfræðistofu með tölvupósti á netfangið umhverfismat@efla.is eða með pósti á:

EFLA verkfræðistofa
Ólafur Árnason
Höfðabakki 9
110 Reykjavík.

Staðsetning

Kort af svæðinu

Skýrslur og rannsóknir

Mat á umhverfisáhrifum

Náttúrufar

Rammaáætlun

Ferðamál

Fornleifar

Annað