Landsvirkjun

Framsetning stjórnenda á rekstri Landsvirkjunar

Allar tölur eru í þúsundum Bandaríkjadala

  2015 2014 2013 2012 2011
Rekstur      
Rekstrartekjur 410.496 428.655 407.676 389.499 419.708
Innleystar áhættuvarnir tengdar álverði 10.956 9.629 15.228 18.325 16.488
Rekstrartekjur samtals 421.452 438.284 422.904 407.824 436.196
Rekstrar- og viðhaldskostnaður (99.932) (106.126) (93.768) (88.225) (90.993)
EBITDA 321.520 332.158 329.136 319.599 345.203
Afskriftir og virðisrýrnun (115.554) (114.045) (117.670) (112.288) (108.200)
Rekstrarhagnaður (EBIT) 205.966 218.113 211.466 207.311 237.003
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (73.418) (69.838) (86.988) (103.093) (126.877)
Áhrif hlutdeildarfélaga (1.921) (1.419) (2.647) (2.229) (4.014)
Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði 130.627 146.856 121.831 101.989 106.112
Efnahagur      
Heildareignir 4.284.703 4.270.098 4.568.965 4,518,534 4,635,989
Eigið fé 1.916.634 1.704.724 1.658.134 1.697.152 1.661.312
Skuldir 2.368.069 2.565.374 2.910.831 2,821,382 2,974,677
Nettó skuldir * 1.985.411 2.190.459 2.429.176 2.435.571 2.502.873
Sjóðstreymi      
Veltufé frá rekstri (FFO) 240.354 258.226 257.704 241.584 255.592
Handbært fé frá rekstri 248.955 233.816 258.485 236.178 267.172
Fjárfestingar (77.486) (88.271) (149.455) (122.979) (107.689)
Fjármögnun (235.465) (220.687) (12.893) (151.670) (185.328)
Lausafé      
Handbært fé frá rekstri 142.127 207.070 287.987 187.916 229.942
Óádregin veltilán 360.824 200.000 301.947 409.979 415.767
Lausafé alls 502.951 407.070 589.934 597.895 645.709
Kennitölur      
Arðsemi eiginfjár 4,9% 4,7% (2,3%) 3,3% 1,60%
Eiginfjárhlutfall 44,7% 39,9% 36,3% 37.60% 35,90%
Vaxtaþekja (EBITDA / vaxtagjöld) 4,60x 3,76x 3,51x  3,25x 3,06x
FFO / Nettó skuldir 12,1% 11,8% 10,6% 9,9% 10,20%
FFO / Vaxtagjöld 3,27x 2,82x 2,66% 2,36x 2,19x
Nettó skuldir / EBITDA 6,18x 6,59x 7,38x 7,62x 7,25x
Lánshæfiseinkunn í lok árs      
Standard & Poor's BBB- BB BB BB BB
Moody's Baa2 Baa3 Baa3  Baa3 Baa3
Aðrir mælikvarðar fyrir Landsvirkjun móðurfélag      
Uppsett afl í lok árs (MW) 1.957 1.957 1.862 1.860 1.860
Meðalverð stóriðja (með flutningi) USD / MWh 24,5 25,9 25,8 26,2 28,7
Meðalverð heildsala (án flutnings) ISK / kWst 4,4 4,3 4,0 3,9 3,6
Selt magn (Gwst) 13.900 13.082 13.186 12.770 12.778
Rannsókna- og þróunarkostnaður 19.529 30.606 26.799 32.514 17.203
Slysatíðni: H200 ** 0,4 0,4 0,7 0,0 0,4

*Nettó skuldir eru vaxtaberandi skuldir að frádregnu handbæru fé

**H200 er fjöldi fjarvistarslysa á hverjar 200.000 vinnustundir