Hólmsá

Um virkjunarkostinn

Biðflokkur

Hólmsárvirkjun felur í sér að stífla Hómsá við Atley og mynda þannig uppistöðulón, Atleyjarlón. Úr lóninu er vatni veitt um göng í suðaustur að stöðvarhúsi neðanjarðar með frárennsli út í Flögulón.

Hólmsárvirkjun hefur ekki áhrif á Hólmsárfoss þar sem Atleyjarlón er neðan við fossinn. Tæp 5% lónstæðisins eða um 43 hektarar eru skóglendi (birki). Gert er ráð fyrir að skóglendi og önnur gróðurlendi verði endurheimt til að bæta fyrir vistkerfi sem glatast.

Verkefnið er samstarfsverkefni Landsvirkjunar og Orkusölunnar og er Landsvirkjun með helmings hlutdeild í verkefninu á móti Orkusölunni.

Helstu kennistærðir

 
360
Vatnasvið (km²)
172
Yfirfallshæð stíflu (m.y.s.)
9,3
Flatarmál lóns við vatnhæð 172 m.y.s. (km2)
100
Miðlun (Gl)
7,7
Lengd rennslisganga virkjunar (km)
1,0
Lengd rennslisskurða virkjunar (km)
70
Virkjað rennsli (m3/s)
121
Virkjað fall (m)
65
Afl (MWe)
480
Orkugeta (GWh/ári)

Staða verkefnis

  • Frumhönnun er lokið og rannsóknarleyfi hefur verið veitt.
     
  • Mat á umhverfisáhrifum er hafið en drög að tillögu að matsáætlun voru aðgengileg á vefnum frá 9. til 23. maí 2011.  Tillaga að matsáætlun var send til Skipulagsstofnunar þann 23. júní 2011 og hefur Skipulagsstofnun samþykkt tillöguna (álit dagsett 27. júlí 2011).
     

Staðsetning

Kort af svæðinu

Skýrslur og rannsóknir