Landsvirkjun

Áhættustýring er nauðsynlegur þáttur í rekstri og virðisaukningu Landsvirkjunar, enda er áhætta samofin starfsemi fyrirtækisins. Stjórn Landsvirkjunar setur heildstæða stefnu áhættustýringar og byggir hún á eftirfarandi þáttum:

  • Að áhætta sé skilgreind og uppruni hennar þekktur
  • Að notaðar séu viðurkenndar aðferðir til mælingar á áhættu
  • Að virkt eftirlit með áhættuþáttum sé tryggt
  • Að stjórnun á áhættu sé með ábyrgum hætti
  • Að upplýsingagjöf til áhættustjórnar og stjórnar sé regluleg og ítarleg

Meginflokkar áhættu fyrirtækisins eru á sviði fjárhags, framkvæmda, rekstrar, umhverfis og skipulags.