Græn skuldabréf

Græn skuldabréf Landsvirkjunar

Í mars 2018 varð Landsvirkjun fyrsta íslenska fyrirtækið til að gefa út græn skuldabréf þegar fyrirtækið gaf út skuldabréf að fjárhæð samtals 200 milljónir Bandaríkjadala gegnum lokað skuldabréfaútboð á Bandaríkjamarkaði (e. US private placement). Útgáfan var jafnframt með fyrstu grænu skuldabréfunum sem gefin eru út á þeim markaði.

Samhliða útgáfunni útbjó Landsvirkjun ramma vegna útgáfu grænna skuldabréfa. Græn skuldabréf verða notuð til að fjármagna eða endurfjármagna verkefni sem stuðla að sjálfbærri, ábyrgri og skilvirkri nýtingu náttúruauðlinda á Íslandi til að framleiða endurnýjanlega orku. 

Græni skuldabréfaramminn byggir á viðmiðum International Capital Market Association (ICMA) og eftirfarandi fjórum stoðum:

  • Ráðstöfun fjármuna
  • Ferli um mat og val á verkefnum
  • Stýringu fjármuna
  • Upplýsingagjöf

Ráðgjafarfyrirtækið Sustainalytics var fengið til þess að gera úttekt á grænum ramma Landsvirkjunar. Í úttekt Sustainalytics kemur fram að grænn rammi Landsvirkjunar sé gagnsær og traustur og samræmist fjórum stoðum grænna skuldabréfa.

Skýrslugjöf

Í grænu bókhaldi Landsvirkjunar er gerð grein fyrir tölulegum upplýsingum um umhverfisáhrif vegna starfsemi fyrirtækisins. Upplýsingar í græna bókhaldinu eru rýndar og staðfestar af óháðu ráðgjafafyrirtæki. Ráðgjafafyrirtækið staðfestir að skýrslan innihaldi upplýsingar um helstu þætti í rekstri Landsvirkjunar sem áhrif hafa á umhverfið og að upplýsingarnar séu í samræmi við niðurstöður vöktunar fyrirtækisins á lykiltölum í umhverfismálum. Í græna bókhaldinu er einnig að finna niðurstöður vaktana sem gerðar eru kröfur um í starfsleyfum fyrirtækisins.

Andvirði 200 milljóna Bandaríkjadala sem var aflað í gegnum lokaða skuldabréfaútboðið á Bandaríkjamarkaði undir græna rammanum hefur verið að fullu ráðstafað til tveggja verkefna, byggingu Þeistareykjavirkjunar og Búrfells II (stækkun Búrfellsstöðvar). Bæði verkefnin uppfylla skilyrði um gjaldgeng verkefni (e. Eligibility Criteria) sem skilgreind eru í græna rammanum, sjá töflu að neðan. Endurskoðendur Landsvirkjunar, Deloitte, hafa veitt staðfestingu (e. assurance report) annars vegar á að þeim fjármunum sem var aflað hafi verið varið til gjaldgengra grænna verkefna (e. Eligible Green Projects) og hins vegar afstemmingu þeirra upphæða sem var varið til gjaldgengra verkefna. 

Kröfur varðandi ráðstöfun fjármuna

Að beiðni Landsvirkjunar tóku CIRCULAR Solutions að sér hlutverk utanaðkomandi ráðgjafa í tengslum við árlega skýrslugjöf. Í skýrslunni er staðfest að (1) verkefni uppfylli kröfur um gjaldgengi, og (2) skýrslugerð uppfylli kröfur græna rammans. Helstu niðurstöður um umhverfisáhrif verkefnanna er að finna í töflunni að neðan. 

Umhverfisáhrif verkefna sem voru fjármögnuð með grænum skuldabréfum

Frekari upplýsingar varðandi skýrslugjöf má finna í skjölum CIRCULAR Solutions og Deloitte fyrir neðan.

Frekari upplýsingar um Þeistareykjastöð og Búrfellsstöð II má finna hér: https://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/aflstodvar

Nánari upplýsingar:

Fjármál
fjarmal@landsvirkjun.is