Landsvirkjun

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli og jarðvarma. Fyrirtækið vinnur yfir 75% allrar raforku í landinu, er langstærsti vinnsluaðili raforku á Íslandi og eitt af tíu stærstu orkufyrirtækjum í Evrópu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa.

Um leið er fyrirtækið leiðandi í sjálfbærri nýtingu orkugjafa og stuðlar að aukinni þekkingu, nýsköpun og tækniþróun.

 

 

Lykiltölur 2017

Rekstrartekjur

$483M

EBITDA

$346M

Lausafé alls

$548M

Heildareignir

$4.506M

Handbært fé frá rekstri

$278M

Uppsett afl

2,000MW

Eiginfjárhlutfall

45,8%

Selt magn (GWst)

14,325GWst

Skipting raforkusölu í MWst 2017

 
 

Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði

 
 

Þróun rekstrartekna

 

Nettó skuldir og eiginfjárhlutfall