Landsvirkjun

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli og jarðvarma. Fyrirtækið vinnur yfir 75% allrar raforku í landinu, er langstærsti vinnsluaðili raforku á Íslandi og eitt af tíu stærstu orkufyrirtækjum í Evrópu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa.

Um leið er fyrirtækið leiðandi í sjálfbærri nýtingu orkugjafa og stuðlar að aukinni þekkingu, nýsköpun og tækniþróun.

 

 

Lykiltölur 2016

Rekstrartekjur

$420M

EBITDA

$302M

Lausafé alls

$617M

Heildareignir

$4.335M

Handbært fé frá rekstri

$230M

Uppsett afl

1,957MW

Eiginfjárhlutfall

45,4%

Selt magn (GWst)

13,625GWst

Skipting raforkusölu í MWst 2016

 
 

Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði

 
 

Rekstrartekjur

 
 

Nettó skuldir og eiginfjárhlutfall