Landsvirkjun

Framsetning stjórnenda á rekstri

Allar tölur eru í þúsundum Bandaríkjadala

  2017 2016 2015 2014 2013
Rekstur  
Rekstrartekjur 491.175 415.480 410.496 428.655 407.676
Innleystar áhættuvarnir tengdar álverði (8.098) 4.890 10.956 9.629 15.228
Rekstrartekjur samtals 483.077 420.370 421.452 438.284 422.904
Rekstrar- og viðhaldskostnaður (137.503) (118.630) (99.932) (106.126) (93.768)
EBITDA 345.574 301.740 321.520 332.158 329.136
Afskriftir og virðisrýrnun (127.086) (118.571) (115.554) (114.045) (117.670)
Rekstrarhagnaður (EBIT) 218.488 183.169 205.966 218.113 211.466
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (64.844) (60.045) (73.418) (69.838) (86.988)
Áhrif hlutdeildarfélaga (228) (5.448) (1.921) (1.419) (2.647)
Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði 153.416 117.676 130.627 146.856 121.831
Efnahagur  
Heildareignir 4.506.392 4.332.864 4.284.703 4.270.098 4.568.965
Eigið fé 2.063.122 1.969.088 1.916.634 1.704.724 1.658.134
Skuldir 2.443.280 2.363.776 2.368.069 2.565.374 2.910.831
Nettó skuldir * 2.042.642 1.960.497 1.985.411 2.190.459 2.429.176
Sjóðstreymi  
Veltufé frá rekstri (FFO) 282.774 235.602 240.354 258.226 257.704
Handbært fé frá rekstri 277.937 229.827 248.955 233.816 258.485
Fjárfestingar (253.740) (172.277) (77.486) (88.271) (149.455)
Fjármögnun (45.282) (59.305) (235.465) (220.687) (12.893)
Lausafé  
Handbært fé 126.544 144.534 142.127 207.070 287.987
Óádregin veltilán 421.363 472.448 360.824 200.000 301.947
Lausafé alls 547.907 616.982 502.951 407.070 589.934
Kennitölur  
Arðsemi eiginfjár 5,5% 3,5% 4,9% 4,7% (2,3%)
Eiginfjárhlutfall 45,8% 45,4% 44,7% 39,9% 36,3%
Vaxtaþekja (EBITDA / vaxtagjöld) 5,53x 5,15x 4,60x 3,76x 3,51x
FFO / Nettó skuldir 13,8% 12,0% 12,1% 11,8% 10,6%
FFO / Vaxtagjöld 4,35x 3,80x 3,27x 2,82x 2,66%
Nettó skuldir / EBITDA 5,91x 6,50x 6,18x 6,59x 7,38x
Lánshæfiseinkunn í lok árs  
Standard & Poor's BBB BBB- BBB- BB BB
Moody's Baa3 Baa3 Baa2 Baa3 Baa3
Aðrir mælikvarðar fyrir Landsvirkjun móðurfélag  
Uppsett afl í lok árs (MW) 2.000 1.957 1.957 1.957 1.862
Meðalverð stóriðja (með flutningi) USD / MWh 26,6 23,9 24,5 25,9 25,8
Meðalverð heildsala (án flutnings) ISK / kWst 4,5 4,6 4,4 4,3 4,0
Selt magn (Gwst) 14.325 13.625 13.900 13.082 13.186
Rannsókna- og þróunarkostnaður 20.004 16.829 19.529 30.606 26.799
Slysatíðni: H200 ** 0,0 0,3 0,4 0,4 0,7

*Nettó skuldir eru vaxtaberandi skuldir að frádregnu handbæru fé

**H200 er fjöldi fjarvistarslysa á hverjar 200.000 vinnustundir