Landsvirkjun

Framsetning stjórnenda á rekstri

Allar tölur eru í þúsundum Bandaríkjadala

  2016 2015 2014 2013 2012
Rekstur    
Rekstrartekjur 415.480 410.496 428.655 407.676 389.499
Innleystar áhættuvarnir tengdar álverði 4.890 10.956 9.629 15.228 18.325
Rekstrartekjur samtals 420.370 421.452 438.284 422.904 407.824
Rekstrar- og viðhaldskostnaður (118.630) (99.932) (106.126) (93.768) (88.225)
EBITDA 301.740 321.520 332.158 329.136 319.599
Afskriftir og virðisrýrnun (118.571) (115.554) (114.045) (117.670) (112.288)
Rekstrarhagnaður (EBIT) 183.169 205.966 218.113 211.466 207.311
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (60.045) (73.418) (69.838) (86.988) (103.093)
Áhrif hlutdeildarfélaga (5.448) (1.921) (1.419) (2.647) (2.229)
Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði 117.676 130.627 146.856 121.831 101.989
Efnahagur    
Heildareignir 4.332.864 4.284.703 4.270.098 4.568.965 4,518,534
Eigið fé 1.969.088 1.916.634 1.704.724 1.658.134 1.697.152
Skuldir 2.363.776 2.368.069 2.565.374 2.910.831 2,821,382
Nettó skuldir * 1.960.497 1.985.411 2.190.459 2.429.176 2.435.571
Sjóðstreymi    
Veltufé frá rekstri (FFO) 235.602 240.354 258.226 257.704 241.584
Handbært fé frá rekstri 229.827 248.955 233.816 258.485 236.178
Fjárfestingar (172.277) (77.486) (88.271) (149.455) (122.979)
Fjármögnun (59.305) (235.465) (220.687) (12.893) (151.670)
Lausafé    
Handbært fé 144.534 142.127 207.070 287.987 187.916
Óádregin veltilán 472.448 360.824 200.000 301.947 409.979
Lausafé alls 616.982 502.951 407.070 589.934 597.895
Kennitölur    
Arðsemi eiginfjár 3,5% 4,9% 4,7% (2,3%) 3,3%
Eiginfjárhlutfall 45,4% 44,7% 39,9% 36,3% 37.60%
Vaxtaþekja (EBITDA / vaxtagjöld) 5,15x 4,60x 3,76x 3,51x  3,25x
FFO / Nettó skuldir 12,0% 12,1% 11,8% 10,6% 9,9%
FFO / Vaxtagjöld 3,80x 3,27x 2,82x 2,66% 2,36x
Nettó skuldir / EBITDA 6,50x 6,18x 6,59x 7,38x 7,62x
Lánshæfiseinkunn í lok árs    
Standard & Poor's BBB- BBB- BB BB BB
Moody's Baa3 Baa2 Baa3 Baa3  Baa3
Aðrir mælikvarðar fyrir Landsvirkjun móðurfélag    
Uppsett afl í lok árs (MW) 1.957 1.957 1.957 1.862 1.860
Meðalverð stóriðja (með flutningi) USD / MWh 23,9 24,5 25,9 25,8 26,2
Meðalverð heildsala (án flutnings) ISK / kWst 4,6 4,4 4,3 4,0 3,9
Selt magn (Gwst) 13.625 13.900 13.082 13.186 12.770
Rannsókna- og þróunarkostnaður 16.829 19.529 30.606 26.799 32.514
Slysatíðni: H200 ** 0,3 0,4 0,4 0,7 0,0

*Nettó skuldir eru vaxtaberandi skuldir að frádregnu handbæru fé

**H200 er fjöldi fjarvistarslysa á hverjar 200.000 vinnustundir