Metafkoma en blikur á lofti í raforkumálum

10.11.2023Fjármál

Níu mánaða uppgjör Landsvirkjunar, fyrir janúar til september 2023, hefur verið birt.

Helstu atriði árshlutareiknings

Lesa árshlutareikning janúar til september 2023
  • Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 290 milljónum USD (39,7 mö.kr.), en var 228,5 milljónir USD á sama tímabili árið áður og jókst því um 26,9% þrátt fyrir mjög góða afkomu á síðasta ári (til viðmiðunar eru sýndar íslenskar krónur, notast var við gengi USD/ISK 137).
  • Hagnaður tímabilsins var 159,4 milljónir USD (21,8 ma.kr.), en var 203,8 milljónir USD á sama tímabili árið áður. Á síðasta ári skilaði hagnaður Landsnets hluta af niðurstöðu ársins, en Landsnet var selt um síðustu áramót.
  • Rekstrartekjur námu 495,4 milljónum USD (67,9 mö.kr.) og hækka um 62 milljónir USD (14,3%) frá sama tímabili árið áður.
  • Nettó skuldir lækkuðu um 283,2 milljónir USD (38,8 ma.kr.) frá áramótum og voru í lok september 564,8 milljónir USD (77,4 ma.kr.).
  • Vaxtagjöld umfram vaxtatekjur lækkuðu umtalsvert og námu 9,2 milljónum USD (1,3 mö.kr) en voru 23,6 milljónir USD (3,2 ma.kr.) á sama tímabili árið áður.
  • Handbært fé frá rekstri nam 362,6 milljónum USD (49,7 mö.kr.), sem er 24,8% hækkun frá sama tímabili árið áður.

Hörður Arnarson, forstjóri:

Skoða fréttatilkynningu

„Allt stefnir í að árið 2023 verði besta rekstrarár í sögu Landsvirkjunar. Á fyrstu níu mánuðum ársins jókst hagnaður af grunnrekstri um tæp 27 prósent frá árinu 2022, sem þó var metár. Þrátt fyrir umtalsverða verðlækkun á tímabilinu á orku- og hrávörumörkuðum, en raforkuverð til stórnotenda er að hluta til tengt þróun þessara markaða, jukust raforkutekjur um rúm 14% frá sama tímabili ársins áður. Skýrist það af áhættuvörnum, sem seinka áhrifum verðlækkana. Vaxtagjöld umfram vaxtatekjur halda áfram að lækka eins og undanfarin ár, vegna lækkandi skulda og nú aukinna vaxtatekna. Í dag bera 77% lána okkar fasta vexti og breytast þeir því ekki þótt vextir hækki á fjármálamörkuðum.

Handbært fé frá rekstri nam nærri 50 milljörðum króna á tímabilinu, sem er nærri fjórðungshækkun frá sama tíma árið áður. Áfram lækkuðu nettó skuldir, um tæpa 39 milljarða króna, og lykilhlutfallið nettó skuldir sem hlutfall af EBITDA-rekstrarhagnaði er nú komið niður í 1,1, sem er á meðal þess besta sem gerist hjá sambærilegum fyrirtækjum. Eins og fram hefur komið áður þýðir þessi bætta skuldastaða að geta fyrirtækisins til þess að greiða arð til eigenda sinna, íslensku þjóðarinnar, hefur aukist til muna.

Þótt rekstur Landsvirkjunar gangi framar vonum um þessar mundir eru blikur á lofti í raforkumálum þjóðarinnar. Fyrirsjáanleg er aukin orkuþörf, vegna orkuskipta og almenns vaxtar atvinnulífsins og nú ríður á að byggja upp frekari raforkuvinnslu til að anna henni. Við hjá Landsvirkjun vinnum nú hörðum höndum að því að afla tilskilinna leyfa svo hægt sé að hefja framkvæmdir við þær nýju virkjanir sem eru forsendur fyrir þeim mikilvægu breytingum sem framundan eru.“