Örugg orkuvinnsla á tímum heims­faraldurs

15.05.2020Fjármál

Vel viðunandi afkoma á fyrsta ársfjórðungi, í krefjandi ytri aðstæðum.

Helstu atriði árshlutareiknings

  • Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 44,0 milljónum USD (6,3 ma.kr.), en var 50,5 milljónir USD á sama tímabili árið áður og lækkar því um 12,7% milli tímabila. 1
  • Hagnaður tímabilsins var 31,5 milljónir USD (4,5 ma.kr.) en var 41,2 milljónir USD á sama tímabili árið áður.
  • Rekstrartekjur námu 126,2 milljónum USD (17,9 ma.kr.) og lækka um 7,0 milljónir USD (5,3%) frá sama tímabili árið áður.
  • Nettó skuldir lækkuðu um 54,2 milljónir USD (7,7 ma.kr.) frá áramótum og voru í lok mars 1.637,3 milljónir USD (232,5 ma.kr.).
  • Handbært fé frá rekstri nam 75,4 milljónum USD (10,7 ma.kr.) sem er 10,2% lækkun frá sama tímabili árið áður.

Hörður Arnarson, forstjóri:

„Afkoman á fyrsta ársfjórðungi er vel viðunandi í ljósi þess að ytri aðstæður voru áfram krefjandi í rekstri Landsvirkjunar, en sala raforku dróst saman um 3,4% miðað við sama fjórðung í fyrra. Raforkuverð lækkaði einnig í þeim samningum sem eru tengdir álverði eða Nord Pool raforkuverði. Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 44 milljónum Bandaríkjadollara, samanborið við 50,5 milljónir á sama tímabili árið áður.

Áhrif COVID-19 veirufaraldursins á afkomuna eru þó nokkur á fyrsta ársfjórðungi og munu verða enn meiri á næstu mánuðum. Mikilvægasta verkefni Landsvirkjunar á tímum COVID-19 hefur verið að tryggja orkuvinnslu í aflstöðvum og afhendingu rafmagns til viðskiptavina, samhliða því að tryggja heilsu og öryggi starfsmanna.

Fyrirtækið er vel í stakk búið til að fást við þær áskoranir sem framundan eru, eftir mikla niðurgreiðslu skulda á undanförnum árum, og leggja sitt af mörkum til að styðja við samfélagið við þessar erfiðu aðstæður. Nýverið var tilkynnt um 12 milljarða króna framlag til ýmissa nýframkvæmda, endurbóta og viðhalds á orkuvinnslusvæðum á næstu þremur árum, auk þess sem við munum veita tímabundna afslætti af raforkuverði til viðskiptavina meðal stórnotenda að fjárhæð 1,5 milljarða króna. Þá var einnig tilkynnt um undirbúning rannsókna- og þróunarverkefnis á Suðurlandi og Norðurlandi í samstarfi við hagaðila í nærsamfélaginu og að við hygðumst flýta verkefnum á sviði stafrænnar þróunar. Einnig var ákveðið að Landsvirkjun myndi greiða 10 milljarða króna í arð til ríkissjóðs í ár, eða meira en tvöfalt hærri upphæð en á síðasta ári.“

[1] Til viðmiðunar eru sýndar íslenskar krónur, notast var við gengi USD/ISK 142