Laxárstöð II

Laxárstöð II

Laxárstöð II nýtir neðri hluta fallsins við Brúa. Áin er stífluð um 300 m neðan við stöðvarhús Laxár I og vatnið leitt þaðan um plaströr að jöfnunarturni og frá honum um stálpípu að stöðvarhúsi, samtals um 380 m leið. Í stöðinni er ein vélasamstæða sem tekin var í gagnið árið 1953. Ofan við stöðvarhúsið er þrýstijöfnunartankur sem jafnar þrýstingssveiflur við breytilegt álag á stöðinni og minnkar þannig álag á stokkinn. Rör úr botni hans liggur niður að hverfli stöðvarinnar. 

9 MW
Vatnsaflsstöð
9 MW
Í Francis hverfli er vatnshjólið gert úr mörgum lóðréttum bogadregnum málmplötum. Vatnið rennur undir miklum þrýstingi niður í gegnum hjólið og lætur það snúast. Hverfillinn snýr því næst segulmögnuðu hjóli í rafala og umhverfis hjólið eru koparvafningar sem við hreyfingu segulsins fer rafstraumur að renna um vafningana. Því næst er raforkan leidd út í háspennulínu og út raforkukerfið.
9 MW
9 MW
Uppsett afl
1 x 9 MW
1 Francis Hverflar
78 GWh á ári
Orkuvinnslugeta
29 m
Heildarfallhæð
1953
Gangsetning

Vatnasvið

Laxá

Fram úr Laxárdal ganga Laxárgljúfur og þar eru Laxárstöðvarnar þrjár. Þær nýta um 70 m fall árinnar á 1.800 m kafla og afl þeirra er alls 27,5 MW. Aðrennsli í Mývatn er að mestu neðanjarðar gegnum hraunlög. Því er rennslið úr vatninu jafnt sem er ákjósanlegt fyrir virkjun vatnsafls. 

Ítarefni

Vatnasvið: 1.550 km2
Meðalrennsli til virkjana: 43 m3/s
Fallhæð
Laxá I: 39 m
Laxá II: 29 m
Laxá III: 39 m
Afl
Laxá I: 5 MW
Laxá II: 9 MW
Laxá III: 13,5 MW
Orkuframleiðsla: 180 GWst á ári
Lengd jarðganga í Laxá III
Vatnsvegir: 850 m
Þjónustugöng: 190 m
Hönnun
Laxá I: Árni Pálsson, verkfræðingur
Laxá II og III: Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf.
Helstu verktakar
Laxá I: Højgaard og Schultz, Danmörku
Laxá II: Stoð hf. (Laxá II)
Laxá III: Norðurverk haf. (Laxá III)
Framleiðendur hverfla og rafala
Laxá I, vél 1: Kværner Brug, Noregi (hverfill)
  A/s Titan, Danmörku (rafali)
Laxá I, vél 2: James Leffel & Co, Bandaríkjunum (hverfill)
  Westinghouse, Bandaríkjunum (rafali)
Laxá II: James Leffel & Co, Bandaríkjunum (hverfill)
  Westinghouse, Bandaríkjunum (rafali)
Laxá III: Escher Wyss, Þýskalandi (hverfill)
  ASEA, Svíþjóð (rafali