Landsvirkjun

Landsvirkjun á fjögur dótturfélög, ýmist að hluta eða öllu leyti. Um er að ræða fyrirtæki sem tengjast kjarnastarfsemi Landsvirkjunar en í öllum tilvikum sérhæfa þau sig í afleiddum þáttum orkuvinnslu, svo sem flutningi raforku, stjórnun raforkukerfis, þátttöku í erlendum orkuverkefnum, fjarskiptaþjónustu og tryggingum aflstöðva.

Dótturfélög

Orkufjarskipti hf.

www.orkufjarskipti.is

Orkufjarskipti annast fjarskiptakerfi á raforkusviði og er í jafnri eigu Landsvirkjunar og Landsnets hf.

Landsvirkjun Power

www.lvpower.com

Landsvirkjun Power ehf. hóf starfsemi í ársbyrjun 2008 en hlutverk þess er að nýta þekkingu Landsvirkjunar til að vinna að ráðgjafarverkefnum í orkumálum á alþjóðavettvangi. Landsvirkjun Power ehf. er að fullu í eigu Landsvirkjunar.

Landsnet

www.landsnet.is

Landsnet hf. starfar á grundvelli raforkulaga sem samþykkt voru á Alþingi á vormánuðum 2003. Hlutverk fyrirtækisins er að annast flutning raforku og stjórnun raforkukerfisins. Landsnet hf. starfar samkvæmt sérleyfi og er háð eftirliti Orkustofnunar sem ákvarðar tekjurammann sem gjaldskrá fyrirtækisins miðast við. Landsvirkjun á 64,7% hlut í Landsneti hf.

Icelandic Power Insurance

Tilgangur Icelandic Power Insurance er að annast tryggingar og endurtryggingar á aflstöðvum Landsvirkjunar, auk þess að hafa umsjón með framkvæmdatryggingum á verktíma. Fyrirtækið er í fullri eigu Landsvirkjunar.

Önnur félög

Önnur félög

Fyrirtækið tengist jafnframt neðantöldum félögum sem minnihlutahluthafi.

Jarðböðin hf. Mývatnssveit

www.jardbodin.is

Jarðböðin hf. Mývatnssveit. Landsvirkjun fer með 19% af hlutafé í baðfélaginu í júlí 2019.

DMM lausnir

www.dmm.is

DMM lausnir ehf. er hugbúnaðar- og ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu upplýsingakerfanna DMM og Inspector.is og ráðgjöf í tengslum við notkun kerfanna hjá viðskiptavinum. Landsvirkjun fer með 20% hlut í félaginu.

Heimsþing 2020 ehf.

Landsvirkjun á 33,3% í Heimsþingi 2020 ehf., en tilgangur félagsins er að vinna að undirbúningi, skipulagningu, framkvæmd og eftirvinnslu vegna „World Geothermal Congress“ sem haldið verður á Íslandi vorið 2020.

Íslensk Nýorka ehf.

www.newenergy.is

Íslensk Nýorka ehf. er samvinnuvettvangur orkufyrirtækja og rannsóknastofnana. Leiðarljós Íslenskrar Nýorku er að standa fyrir verkefnum til að prófa nýja vetnistækni og stuðla að notkun vetnis í íslensku samfélagi. Landsvirkjun fer með 12% hlut í félaginu.

SER eignarhaldsfélag ehf.

www.startupenergyreykjavik.com

SER eignarhaldsfélag ehf. var stofnað í mars 2014, utan um sprotafyrirtæki í „Start up Reykjavik“. Markmið félagsins er að hlúa að frumkvöðlastarfsemi og aðstoða sprotafyrirtæki við að þróa viðskiptahugmyndir og koma þeim á framfæri. Landsvirkjun á 35,4% hlut í fyrirtækinu.

Netorka

www.netorka.is

Netorka ehf. er sameiginlegt mæligagna- og uppgjörsfyrirtæki sem þjónar íslenskum raforkumarkaði. Netorka annast uppgjör og vinnslu sölumælinga og heldur utan um breytingar á viðskiptum raforkuseljenda og kaupenda. Landsvirkjun fer með 6,1% hlut í félaginu.

Íslensk orka

Íslensk orka ehf. stundar starfsemi er tengist orkuöflun og nýtingu hennar. Landsvirkjun fer með 32,2% hlut í félaginu.

Sjávarorka ehf.

www.sjavarorka.com

Sjávarorka ehf. stundar sjávarrannsóknir. Landsvirkjun fer með 33,6% hlut í félaginu.