Frétt

Sex mánaða uppgjör Landsvirkjunar

24. ágúst 2012

Helstu atriði árshlutareiknings

  • Rekstrartekjur námu 202,9 milljónum USD (24,8 ma.kr.) sem er 6,9% lækkun frá sama tímabili árið áður.
  • EBITDA nam 163,2 milljónum USD (19,9 ma.kr.). EBITDA hlutfall er 80,4% af tekjum, en var 82,3% á sama tímabili í fyrra.
  • Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 46,9 milljónum USD (5,7 ma.kr.), en var 50,5 milljónir USD á sama tímabili árið áður.
  • Handbært fé frá rekstri nam 118,1 milljónum USD (14,4 ma.kr.) sem er 11% lækkun frá sama tímabili árið áður.
  • Nettó skuldir lækkuðu á tímabilinu um 74 milljónir USD (9 ma.kr.) og voru í lok júní 2.429 milljónir USD (296,3 ma.kr).

 

Hörður Arnarson, forstjóri:

Rekstur Landsvirkjunar á fyrri hluta ársins hefur gengið vel, skrifað var undir raforkusamninga við tvo nýja viðskiptavini, raforkuvinnslan gekk vel og framkvæmdir við Búðarhálsvirkjun eru að mestu leyti á áætlun.

Afkoma fyrri hluta ársins er vel viðunandi í ljósi efnahagsástands í heiminum. Tekjur dragast saman um 6,9% sem að hluta má rekja til lækkandi álverðs og áhrifa þess á samningsbundið raforkuverð. Innleystar áhættuvarnir tengdar álverði höfðu jákvæð áhrif á tímabilið og við þessar aðstæður njótum við góðs af því að endursamið var við Rio Tinto Alcan um hærra raforkuverð sem ekki var tengt álverði.

Nettó skuldir fyrirtækisins halda áfram að lækka, nú um 74 milljónir USD þrátt fyrir að fyrirtækið hafi bæði greitt arð og aukið fjárfestingar frá fyrra ári. Mjög mikilvægt er að áfram verði lögð áhersla á lækkun skulda vegna mikillar skuldsetningar fyrirtækisins.“

 

Fréttatilkynning >>

Árshlutareikningur Landsvirkjunar janúar til júní 2012 >>
 

Fréttasafn Prenta