Frétt

Landsnet kaupir flutningsvirki Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða og RARIK

22. desember 2005

Samningar um kaup Landsnets hf. á flutningsvirkjum Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða og RARIK voru undirritaðir í stjórnstöð Landsnets við Bústaðaveg í gær. Samtals greiðir Landsnet hf. um 26,8 milljarða króna fyrir flutningsvirkin í formi hlutabréfa og skuldabréfa. Landsnet hf. er með einkaleyfi á raforkudreifingu á landinu og er hlutverk Landsnets að annast flutning raforku og stjórnun raforkukerfisins.

Landsvirkjun á 69,44% hlut í Landsneti, RARIK á 24,15% hlut og Orkubú Vestfjarða á 6,41% hlut. Endurmetið stofnverð þess flutningskerfis sem hér um ræðir er um 66 milljarðar króna.

Landsnet hóf starfsemi 1. janúar 2005 og er starfsemi þess háð eftirliti Orkustofnunar, þar sem fyrirtækið starfar í sérleyfisumhverfi. Jafnframt er stjórn Landsnets skipuð fulltrúum sem eru óháðir eigendum fyrirtækisins til að tryggja sjálfstæði þess og hlutleysi gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu, dreifingu eða sölu á raforku.

Landsnet annast rekstur á öllum meginflutningslínum rafmagns á Íslandi og allar dreifiveitur og stórnotendur á landinu eru tengdir við flutningskerfið. Til stofnlínukerfisins teljast öll flutningsvirki á spennu sem er 66 kV og hærri og nokkur flutningsvirki á 33 kV spennu tilheyra einnig flutningskerfi Landsnets. Þá eru allar virkjanir, sem eru 7,0 MW og stærri, tengdar flutningskerfinu. Unnið er að margvíslegum nýframkvæmdum á vegum Landsnets í raforkuflutningskerfinu til að uppfylla samninga um aukna raforkuflutninga. Er fyrst og fremst um að ræða nýbyggingar sem tengjast annars vegar nýju álveri Fjarðaáls við Reyðarfjörð og hins vegar stækkun Norðuráls í Hvalfirði.


 

 

Fréttasafn Prenta