Frétt

RARIK, Orkubú Vestfjarða og Landsvirkjun stofna sameiginlegt sölufyrirtæki á raforkumarkaði

17. janúar 2006

Markmið með slíku fyrirtæki er að marka skýr skil milli einkaleyfis- og samkeppnisrekstrar hjá Orkubúi Vestfjarða og RARIK en þau fyrirtæki reka einnig dreifiveitur auk raforkuframleiðslu.

Hið nýja fyrirtæki mun ráða yfir eigin framleiðslugetu auk þess sem það mun kaupa raforku í heildsölu frá framleiðendum. Það er mat RARIK, Orkubús Vestfjarða og Landsvirkjunar að með tilkomu fyrirtækisins skapist öflugri valkostur á smásölumarkaði með raforku til hagsbóta fyrir neytendur. Eignarhlutir fyrirtækjanna í hinu nýja fyrirtæki skiptast þannig að RARIK og Orkubú Vestfjarða eiga 36% hvort og Landsvirkjun 28%.

 • Í upphafi síðasta árs hófu RARIK og Orkubú Vestfjarða sem bæði eru í 100% eigu ríkisins viðræður um að stofna sameiginlegt orkusölufyrirtæki og leggja því til framleiðslueiningar sínar. Var talið skynsamlegt að fyrirtækin tækju þetta skref í ljósi innleiðingar á samkeppni í raforkuframleiðslu og sölu, enda væri slíkt fyrirtæki betur í stakk búið til að takast á við samkeppnisumhverfið.
 • Með sjálfstæðu sameiginlegu orkusölufyrirtæki næst fram skýr fyrirtækjaaðgreining milli einkaleyfisþátta og samkeppnisþátta.
 • Þann 17. febrúar 2005 upplýsti iðnaðarráðherra að ríkið ráðgerði að sameina RARIK, Orkubú Vestfjarða og Landsvirkjun eftir að að hafa leyst til sín eignarhluta sveitarfélaganna í Landsvirkjun. Í kjölfarið var fyrirtækjunum falið að undirbúa hugsanlega sameiningu í eina fyrirtækjasamstæðu. Stofnun sameiginlegs orkusölufyrirtækis undir forystu RARIK og Orkubús Vestfjarða var þar m.a fyrirhuguð.
 • Unnið hefur verið að undirbúningi að stofnun sölufyrirtækisins með það að markmiði að það tæki til starfa í byrjun þessa árs þegar raforkusmásala verður að fullu frjáls.
 • Þrátt fyrir að viðræður eigenda Landsvirkjunar um að ríkið leysi til sín eignahluta sveitarfélaganna hafi frestast hafa stjórnir fyrirtækjanna nú ákveðið að stofna slíkt orkusölufyrirtæki með aðkomu Landsvirkjunar.
 • Ætlunin er að þetta sameiginlega orkusölufyrirtæki taki til starfa hið fyrsta og mun þá annast raforkusölu RARIK og Orkubús Vestfjarða.
 • Fyrirtækið mun eignast eftirfaldar aflstöðvar:
  • Frá RARIK: Rjúkandi, Skeiðfoss, Grímsá, Lagarfoss og Smyrlabjargavirkjun.
  • Frá Orkubúi Vestfjarða: Mjólkárvirkjun, Þverárvirkjun, Rafstöðin Fossum, Reiðhjallavirkjun.
  • Frá Landsvirkjun: Laxárstöðvar.

Samtals er uppsett afl þessara stöðva um 53 MW og orkuvinnsla rúmar 300 GWh á ári.

 

Fréttasafn Prenta