Frétt

Alcan og Landsvirkjun ná samkomulagi um raforkuverð

15. desember 2006

Þetta samkomulag felur einnig í sér formlega staðfestingu á að samninganefndir fyrirtækjanna hafi náð samkomulagi um rafmagnsverð. Endanlegur texti í rafmagnssamningi milli Alcan og Landsvirkjunar liggur ekki fyrir en stefnt er að því að klára hann á næstu vikum. Ætlunin er svo að leggja rafmagnssamninginn fyrir stjórnir Alcan Inc. og Landsvirkjunar til samþykktar á næsta ári en ekki hefur verið ákveðið hvenær það verður gert.

Þá undirrituðu Rannveig og Friðrik einnig samning milli Alcan og Landsvirkjunar um skiptingu kostnaðar vegna næsta skrefs í undirbúningi virkjana í Neðri-Þjórsá.

Stjórn Landsvirkjunar samþykkti á fundi sínum í morgun að heimila forstjóra fyrirtækisins að ráðast í útboð á hönnun virkjananna í Neðri-Þjórsá. Nauðsynlegt er að hefja þessa vinnu strax svo unnt verði að standa við orkuafhendingu á tilsettum tíma en ráðgert er að stækkun álversins í Straumsvík geti komist í fullan rekstur í ársbyrjun 2011 ef núverandi áform ganga eftir. Orkukaup Alcan af Landsvirkjun til stækkunarinnar munu nema um 2.300 GWh á ári.

Samkvæmt samningi Alcan og Landsvirkjunar greiðir Alcan 2/3 af kostnaði vegna þessa undirbúnings. Alcan fær þennan kostnað að fullu endurgreiddan ef af stækkun verður en að öðrum kosti á fyrirtækið takmarkaðan endurgreiðslurétt ef rafmagnið úr þessum virkjunum verður selt öðrum innan ákveðins tímafrests.

Landsvirkjun og Alcan skrifa undir viljayfirlýsingu

Rannveig Rist, forstjóri Alcan og Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar að
lokinni undirritun samkomulagsins. Viðstaddir eru
fulltrúar Alcan og Landsvirkjunar.

 

Fréttasafn Prenta