Frétt

Yfirlýsing frá Landsvirkjun, Alcoa og Þeistareykjum

31. október 2008

Eins og kunnugt er hafa Landsvirkjun, Alcoa og Þeistareykir ehf. unnið sameiginlega að undirbúningi jarðvarmavirkjana á Norðausturlandi vegna orkusölu til fyrirhugaðs álvers Alcoa á Bakka við Húsavík. Þetta samstarf hefur byggst á viljayfirlýsingu milli Landsvirkjunar og Alcoa frá í sumar. Um verkefnið hefur verið náin samvinna við sveitarfélögin Norðurþing, Þingeyjarsveit og Skútustaðahrepp sem lagt hafa fram fjármuni og vinnu í undirbúning þess.

Meðal annars vegna óvissuástands á fjármálamörkuðum er það sameiginleg niðurstaða fyrirtækjanna að fresta rannsóknarborunum um sinn, sem þýðir að ákvörðun um framhald borana mun bíða fram til haustsins 2009. Viljayfirlýsing Landsvirkjunar og Alcoa rennur út nú um mánaðamótin október/nóvember. Fyrirtækin munu engu að síður hafa náið samband og samráð um framvindu mála með það að leiðarljósi að framlengja viljayfirlýsinguna og halda verkefninu áfram þegar aðstæður leyfa. Viljayfirlýsing milli ríkisstjórnar, Norðurþings og Alcoa stendur óbreytt og það sama gildir um viljayfirlýsingu milli Landsnets og Alcoa.

Landsvirkjun, Alcoa, Þeistareykir ehf. og Landsnet munu vinna áfram við mat á umhverfisáhrifum verkefnanna; orkufyrirtækin við mat á umhverfisáhrifum rannsóknaborana og virkjana á Kröflu- og Þeistareykjasvæðinu og Alcoa við mat á umhverfisáhrifum álvers á Bakka og Landsnet vegna flutningslína. Þessi vinna er liður í endanlegu mati á umhverfisáhrifum þessara framkvæmda og sameiginlegu mati á þeim.

 

Fréttasafn Prenta