Frétt

Ársreikningur Landsvirkjunar 2016

28. febrúar 2017

Ásættanleg afkoma í krefjandi viðskiptaumhverfi

  • Tvær virkjanir í byggingu til að mæta aukinni eftirspurn eftir raforku.

Helstu atriði ársreiknings

  • Rekstrartekjur námu 420,4 milljónum USD (47,5 ma.kr.), lækka um 1,1 milljón USD frá 2015.
  • EBITDA nam 301,7 milljónum USD (34,1 ma.kr.) og lækkar um 20 milljónir USD frá fyrra ári. EBITDA hlutfall er 71,8% af tekjum, en var 76,3% árið áður.
  • Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 117,7 milljónum USD (13,3 ma.kr.), en var 130,6 milljónir USD árið áður og lækkar því um 9,9% milli tímabila.
  • Hagnaður ársins var 66,8 milljónir USD (7,6 ma.kr.) en var 84,2 milljónir árið áður.
  • Nettó skuldir lækkuðu um 24,9 milljónir USD (2,8 ma.kr.) á árinu 2016 og voru í árslok 1.960,5 milljónir USD (221,5 ma.kr.).
  • Handbært fé frá rekstri nam 229,8 milljónum USD (26,0 ma.kr.), 7,7% lækkun frá 2015.

Hörður Arnarson, forstjóri:

„Afkoma Landsvirkjunar á árinu 2016 er vel ásættanleg, þótt hún dragist saman á  milli ára.

Ytri aðstæður voru ekki hagfelldar á árinu 2016. Álverð var áfram lágt, þótt það hafi farið hækkandi á seinni hluta ársins. Enn eru tekjur okkar að nokkru leyti bundnar við álverð. Þá minnkaði selt magn milli ára þvert á áætlanir, vegna rekstrarvanda viðskiptavina. Þrátt fyrir þetta héldust tekjur nærri óbreyttar milli ára.

Sterkt sjóðstreymi gerði meira en að standa undir framkvæmdum við nýja vatnsaflsvirkjun Búrfell II og jarðvarmavirkjun við Þeistareyki. Það er ánægjulegt að geta unnið að þessari uppbyggingu og hækka ekki skuldir, heldur þvert á móti lækka þær.

Lækkun skulda á undanförnum árum er að skila sér í auknum mæli í rekstri fyrirtækisins en það sést á verulegri lækkun vaxtagjalda milli ára.

Lánshæfiseinkunn Landsvirkjunar hækkaði um einn flokk í janúar 2017 og hefur fyrirtækið hækkað um þrjá flokka á síðustu árum. Fyrirtækið er í fjárfestingarflokki án ríkisábyrgðar og nálgast nú sambærileg fyrirtæki í nágrannalöndunum að þessu leyti.“

Fréttatilkynning - ársreikningur 2016

Ársreikningur 2016

Til viðmiðunar eru sýndar íslenskar krónur, notast var við gengið USD/ISK 113.

Fréttasafn Prenta