Frétt

„Aukin krafa um bætta nýtingu orkuauðlindanna”

21. október 2015

„Krafan um bætta nýtingu á orku hefur aukist mikið og uppbygging í orkuiðnaði síðustu áratuga er grundvöllur frekari sigra í orkutengdri nýsköpun.“ Þetta kom m.a. fram í máli Harðar Arnarsonar á fundi Landsvirkjunar og Klak Innovit í morgun um nýsköpun í orkuiðnaði.

Fundurinn var haldinn á Hótel Natura undir yfirskriftinni „Orkuiðnaður á nýrri öld“. Tilgangur fundarins var að varpa ljósi á þau miklu tækifæri sem liggja í nýsköpun í orkuiðnaði og hvernig best sé að hlúa að nýsköpunarumhverfinu þannig að úr verði nýtt hugvit sem eykur verðmætasköpun til framtíðar. Fundurinn er liður í fundaröð í tilefni af 50 ára afmæli Landsvirkjunar. Tæplega 200 manns sóttu fundinn og var honum streymt beint á vefsíðu Landsvirkjunar; landsvirkjun.is.

Í erindi sínu sagði Hörður einnig að orkan væri í raun takmörkuð og því þyrfti að nýta hana vel og á fjölbreyttan hátt.

„Miklar breytingar hafa átt sér stað í raforkuiðnaðinum, nú er hann orðinn seljendamarkaður sem skapar frekari forsendur fyrir nýsköpun,“ sagði Hörður.

Hann sagði jafnframt að það sem gerst hefði í nýsköpun í sjávarútvegi væri hægt að ná fram í orkugeiranum.

„Landsvirkjun styður beint við nýsköpun í orkuiðnaði bæði með beinum styrkjum til nýsköpunarverkefna og til háskóla í þeim tilgangi að efla háskólanám og rannsóknir á endurnýjanlegum orkugjöfum,“ sagði Hörður einnig í erindi sínu.

Salóme Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Klak Innovit, hélt einnig framsöguerindi. Í erindi sínu sagði hún nýsköpun meginuppistöðu hagþróunar og nýsköpunarumhverfið sé byggt upp til að styðja við nýsköpun og hraða ferlinu frá hugmynd til verðmætasköpunar.

Mikil tækifæri fyrir frumkvöðla í orkutengdri nýsköpun á Íslandi

Þátttakendur í pallborðsumræðum ræddu mikilvægi samtals og samstarfs fyrirtækja, frumkvöðla og menntastofnana í þróun nýsköpunar í greininni. Allir voru sammála um að sprotafyrirtæki á sviði orku hafi visst samkeppnisforskot hérlendis sem felist í náttúruauðlindum landsins, virkjunum og þekkingarumhverfinu. Íslenski orkugeirinn sé því tilvalinn vettvangur fyrir frumkvöðla, einkum vegna sérhæfðrar þekkingar sem byggst hafi upp á undanförnum áratugum, öflugs heimamarkaðar, tengslanets, klasastarfsemi og öflugs stuðningsnets við frumkvöðla, líkt og Start-up Energy Reykjavík ber vitni um. 

Þátttakendur í þrískiptum pallborðsumræðum voru Magnús Þór Ásmundsson hjá Alcoa, Runólfur Geir Benediktsson hjá Íslandsbanka, Gunnar Atli Fríðuson hjá Jarðböðunum á Mývatni, Margrét Arnardóttir hjá Landsvirkjun, Óli Grétar Blöndal Sveinsson hjá Landsvirkjun,  Hildigunnur Thorsteinsson hjá Orkuveitunni, Albert Albertsson hjá HS Orku, Sigurður Markússon hjá Landsvirkjun, Stefán Þór Helgason hjá Klak Innovit, Bjarni Malmquist hjá BMJ Energy,
Sunna Ólafsdóttir Wallevik hjá Gerosion og Magnús Hauksson hjá Laka.

Runólfur Geir Benediktsson, forstöðumaður sjávarútvegs og erlendra lánveitinga hjá Íslandsbanka, sagði að sjávarútvegurinn væri kominn lengst á veg í nýsköpun og það byggðist fyrst og fremst af áralöngu samstarfi sjávarútvegsins við frumkvöðla.

„Sjávarútvegsfyrirtækin hafa opnað dyrnar fyrir frumkvöðla og leyft þeim að prófa sig áfram með sína nýsköpun í þeirra umhverfi. Ef hægt er að læra eitthvað af árangri í nýsköpun í sjávarútvegi þá er þetta góða samstarf“, sagði Runólfur.

Magnús Þór Ásmundsson, formaður Samáls og forstjóri Alcoa Fjarðaáls sagði Alcoa hafa innleitt ákveðna öryggismenningu hér á landi sem síðan er orðin fyrirmynd hjá öðrum fyrirtækjum.

„Uppbygging orkuiðnaðar á Íslandi hefur að miklu leyti verið samfara uppbyggingu áliðnaðar og hvor um sig skapað tækifæri og jarðveg fyrir nýsköpun í orku- og orkutengdum iðnaði“.

Magnús sagði einnig að það væri mikilvægt að auka virðiskeðju áls hérlendis.

„Álklasinn var stofnaður með það að leiðarljósi að skapa aukin verðmæti í greininni“.

Óli Grétar Blöndal Sveinsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs Landsvirkjunar, sagði að rafvæðingin hérlendis hafi stuðlað að því að við værum með sterka innviði.

„Þekking hefur skapast hérlendis í uppbyggingu á virkjunum og rafvæðingu. Það felast tækifæri í því að efla tengslin við ferðaþjónustuna og að virkja nærsamfélagið til að koma með smærri nýtingarkosti þannig að sem flestir geti nýtt orkuna”, sagði Óli Grétar.

Enn fremur nefndi hann að það felast tækifæri í því að leyfa orkufyrirtækjunum að vinna betur saman til að stuðla að aukinni hagsæld.

Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs Orkuveitu Reykjavíkur sagði hitaveituna dæmi um það hversu mikilvægt væri að fjárfesta í nýsköpun.

„Það felast mikil nýsköpunartækifæri í snjallvæðingu samfélagsins, að nýta og greina gögn sem eru til staðar“, sagði Hildigunnur.

Sunna Ólafsdóttir Wallevik hjá þekkingar- og sprotafyrirtækinu Gerosion en fyrirtækið tók þátt í viðskiptahraðlinum Startup Energy Reykjavík árið 2014, sagði að það fælist mikil verðmætasköpun í vinnslu á úrgangi frá orkufrekum iðnaði sem og annars staðar.

Magnús Hauksson er rafmagnsverkfræðingur hjá Mannviti og verkefnastjóri Laka sem er rannsóknar- og nýsköpunarfyrirtæki á sviði umhverfisvænna orkulausna lagði áherslu á það að orkuiðnaður væri íhaldssamur:

„Þetta er margra ára verkefni og kallar á stuðning til lengri tíma, fjármögnun til lítilla sprotafyrirtækja væri orðin betri en það vanti enn fjármagn til uppbyggingar“, sagði Magnús. 

„Það voru rafstöðvar á öðrum hverjum bæ áður en ríkisrafmagnið kom til sögunnar, við erum að reyna að endurvekja þetta með nýrri tækni“, sagði Bjarni Malmquist, stofnandi BMJ Energy.

BMJ Energy tók þátt í Start-up Energy og býður heildarlausnir fyrir örvirkjanir, svokallaðar heimarafstöðvar.

Fundaröð í tilefni af 50 ára afmæli Landsvirkjunar

Í tilefni af 50 ára afmæli Landsvirkjunar á árinu hefur fyrir samtali við þjóðina með opnum fundum. Viðfangsefnin hafa verið fjölbreytt og kallað á opin samskipti við hagsmunaaðila um allt land með gagnsærri og faglegri umræðu um málefni sem tengjast starfsemi fyrirtækisins. Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Hjá Landsvirkjun starfar stór hópur sérfræðinga með það að markmiði að stuðla að því að fyrirtækið verði í fremstu röð á sviði nýtingar endurnýjanlegra orkugjafa.

Fréttasafn Prenta