Frétt

Blöndustöð þykir skara framúr í sjálfbærni

11. maí 2017
Starfsfólk Landsvirkjunar með verðlaunin. Frá vinstri: Óli Grétar Blöndal Sveinsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs, Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri, Guðmundur R. Stefánsson, stöðvarstjóri á Blöndusvæði, Ragnheiður Ólafsdóttir, umhverfisstjóri og Sigurður Guðni Sigurðsson, deildarstjóri vatnsaflsdeildar.

Blöndustöð hefur hlotið Blue Planet verðlaunin, sem Alþjóða vatnsaflssamtökin (International Hydropower Association, IHA) veita verkefnum sem skara framúr í sjálfbærri nýtingu vatnsafls í heiminum. Verðlaunin voru veitt á þingi samtakanna, sem haldið var í Addis Ababa í Eþíópíu.

Verðlaunin eru veitt á grundvelli hins alþjóðlega matslykils um sjálfbæra nýtingu vatnsafls (e. Hydropower Sustainability Assessment Protocol, HSAP), en úttekt á grundvelli hans var gerð á Blöndustöð árið 2013. Úttektin leiddi í ljós að rekstur Blöndustöðvar er framúrskarandi hvað varðar sjálfbæra nýtingu vatnsafls og að á mörgum sviðum þykja starfsvenjur í Blöndustöð þær bestu sem fyrirfinnast.

Í úttektinni, sem var mjög umfangsmikil og fór fram í Blöndustöð og á aðalskrifstofu Landsvirkjunar, voru teknir til nákvæmrar skoðunar 17 flokkar sem varða rekstur Blöndustöðvar og eiga að gefa mynd af því hversu vel starfsemin fellur að alþjóðlegum viðmiðum um sjálfbæra þróun. Sem dæmi um flokka má nefna samskipti og samráð, stjórnun á umhverfislegum og samfélagslegum þáttum, vatnsauðlindina, vinnuafl og vinnuaðstöðu, líffræðilegan fjölbreytileika og framandi tegundir ásamt rofi og setmyndun.

Niðurstöður úttektarinnar voru á þá leið að Blöndustöð uppfyllti kröfur um bestu mögulegu starfsvenjur (5 í einkunn af 5 mögulegum) í 14 flokkum af þeim 17 sem teknir voru til skoðunar. Í þremur flokkum uppfyllir Blöndustöð kröfur um góðar starfsvenjur (4 í einkunn af 5 mögulegum) og í hverjum þeirra er aðeins eitt frávik frá bestu mögulegum starfsvenjum.

Alþjóðlegur matslykill um sjálfbæra nýtingu vatnsafls var formlega tekinn í notkun árið 2011 og byggir á stöðlum í yfir 20 flokkum sem ætlað er að greina sjálfbærni vatnsaflsvirkjana. Beita má lyklinum á mismunandi stigum, við frumhönnun, verkhönnun, byggingu og rekstur aflstöðva.

Matslykilinn var unninn á árunum 2008 til 2010 í samstarfi frjálsra fjölþjóðlegra félagssamtaka á sviði samfélags- og umhverfismála, stjórnvalda víðs vegar um heim, viðskipta- og þróunarbanka og loks IHA, sem hafði frumkvæði að gerð matslykilsins. Fulltrúi íslenskra stjórnvalda var Guðni A. Jóhannesson orkumálastjóri en Landsvirkjun hefur í gegnum aðild að IHA stutt vinnu við þróun matslykilsins frá upphafi.

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar:

„Þessi verðlaun eru mikill heiður fyrir Landsvirkjun og viðurkenning á því góða starfi sem starfsfólk okkar hefur unnið á undanförnum árum. Um leið hvetur hún okkur til áframhaldandi góðra verka. Það er mikilvægt að huga að öllum hliðum sjálfbærrar þróunar; umhverfis-, samfélags- og efnahagslegra áhrifa við rekstur orkuvera og við munum áfram gera okkar ýtrasta í þeim efnum í framtíðinni.“

Frétt á vef IHA um verðlaunin.

Upplýsingar um HSAP úttekt í Blöndustöð 2013.

Fréttatilkynning um árangur Blöndustöðvar.

Nánari upplýsingar um IHA Blue Planet Prize.

Nánar um þing IHA.

Fréttasafn Prenta