Frétt

Gjaldskrárbreytingar í samræmi við lífskjarasamninga

15. október 2019

Í takti við lífskjarasamningana hefur Landsvirkjun ákveðið að verð í heildsölusamningum fyrirtækisins hækki ekki umfram 2,5% á árinu 2020. Það er í samræmi við stefnu fyrirtækisins sem hefur lagt áherslu á hóflegar verðhækkanir til raforkufyrirtækja sem selja rafmagn áfram til almennings undanfarin ár, en frá 2006-2018 hefur meðalheildsöluverð Landsvirkjunar lækkað um 16% á föstu verðlagi.

Græn skírteini fyrir íslensk heimili og fyrirtæki

Allri sölu Landsvirkjunar á almennum markaði fylgja græn skírteini, en það þýðir að heimili og almenn fyrirtæki kaupa raforku úr vottuðum endurnýjanlegum orkugjöfum.

Á vefsíðu Samorku, www.samorka.is/raforka, er hægt að fræðast um rafmagnskostnað heimilanna og samsetningu hans, en raforkuverð frá Landsvirkjun er að meðaltali um fjórðungur af endanlegum rafmagnsreikningi heimilanna í þeim tilvikum sem sölufyrirtæki kaupa raforku af Landsvirkjun. Við það bætist álagning sölufyrirtækja, flutningur, dreifing og virðisaukaskattur.

Hlutfall raforku af heildarrafmagnsreikningi heimilis hefur farið lækkandi undanfarin ár, en ein skýring þess er að heildsöluverð frá Landsvirkjun hefur hækkað minna en verðlag á tímabilinu. Heildsöluverð Landsvirkjunar sem hlutfall af rafmagnsreikningi heimilanna hefur lækkað úr tæpum þriðjungi í fjórðung á síðustu 10 árum, farið úr 30% árið 2008 í 26% árið 2018.

Sjá nánar:

www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/fjolmidlatorg/frettir/frett/heildsoluverd-birt-fyrir-arid-2020/

Fréttasafn Prenta