Frétt

Mat á umhverfisáhrifum Búrfellslundar sett fram á nýjan og aðgengilegri hátt

13. október 2015

Frummatsskýrsla mats á umhverfisáhrifum Búrfellslundar, vindmyllusvæðis ofan við Búrfell, liggur nú fyrir. Í skýrslunni er fjallað um fyrirhugaðan vindlund,niðurstöður rannsókna og möguleg áhrif á umhverfi Búrfellslundar. Skýrsluna er að finna á slóðinni burfellslundur.landsvirkjun.is.

Landsvirkjun hefur ákveðið að setja skýrsluna fram á nýjan og aðgengilegri hátt með rafrænni framsetningu. Er þetta í fyrsta sinn sem mat á umhverfisáhrifum virkjunarkosts er kynnt með þessum hætti á Íslandi. Er það gert með því markmiði að auðvelda hagsmunaaðilum, fagstofnunum og almenningi að kynna sér verkefnið og koma á framfæri athugasemdum og ábendingum.

Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar:
Við teljum mikilvægt að sem breiðust sátt ríki um framkvæmdir okkar og eru góð samskipti við almenning og hagsmunaaðila þar mikilvægur þáttur. Rafræn framsetning á frummatsskýrslu umhverfismats Búrfellslundar er þannig hluti af viðleitni okkar til að þróa nýjar og betri leiðir til samskipta og auðvelda bæði almenningi og hagsmunaaðilum að kynna sér verkefnið á stigi þar sem enn er hægt að hafa áhrif á útfærslu þess.“

Skipulagsstofnun auglýsir skýrsluna miðvikudaginn 14. október og er frestur til athugasemda 6 vikur frá þeim degi. Við vekjum athygli á því að öllum athugasemdum skal skila inn til Skipulagsstofnunar.

Að loknum kynningartíma frummatsskýrslu verður tekin saman endanleg matsskýrsla að teknu tilliti til athugasemda sem berast.

Sýnir umhverfisáhrif og mismunandi útfærslur á myndrænan hátt

Frummatsskýrsla er mikilvægur hluti af vinnslu mats á umhverfisáhrifum en eftir útgáfu hennar er óskað eftir umsögnum og athugasemdum fagaðila og almennings. Skýrslan er byggð á sérfræðirannsóknum og því eðli málsins samkvæmt oft bæði löng og flókin. Til að gera almenningi og hagsmunaaðilum kleift að kynna sér og mynda sér skoðanir um verkefnið hefur Landsvirkjun ákveðið að gefa útdrátt úr skýrslunni (svokallaða „non tech report“) á rafrænu formi.

Rafræna skýrslan gerir það mögulegt að skýra  frá verkefninu og sýna á mjög myndrænan hátt hver umhverfisáhrif vindlundarins eru á mismunandi þætti og út frá þeim tveimur tillögum sem til skoðunar eru.

Þau umhverfisáhrif sem til skoðunar eru:

Einnig eru dregnar saman helstu niðurstöður, samanburður beggja tillagna og mótvægisaðgerðir.

Hagkvæmur kostur og góðar aðstæður

Í desember 2012 reisti Landsvirkjun tvær rannsóknarvindmyllur á Hafinu. Reksturinn hefur gengið vonum framar og gefið mikilvægar upplýsingar um nýtingartíma og hvernig er að reka vindmyllur við íslenskar aðstæður. Rannsóknir sýna að staðurinn henti einkar vel til vindorkuframleiðslu.

Á heimsvísu er þróun sjálfbærra orkukosta hvergi örari en í uppbyggingu vindorku. Þar hafa miklar framfarir orðið á stuttum tíma og á sama tíma hefur fjárfestingar- og rekstrarkostnaður lækkað töluvert. Mikil samlegðaráhrif eru með vindorku og vatnsorku.  Vindorka gefur möguleika á að stýra orkuvinnslunni meira í vatnsaflsvirkjunum -– að draga úr henni og safna vatni í uppistöðulónin þegar vindurinn blæs, en auka svo framleiðsluna þegar vindorkan dvínar. Í fyrirhuguðum Búrfellslundi er þetta samspil gott og þannig skapast þær aðstæður að nýting vindorku í Búrfellslundi er ekki aðeins raunhæfur kostur hér á landi heldur einnig hagkvæmur.

Settar eru fram tvær tillögur um afmörkun Búrfellslundar og er hægt að kynna sér útfærslu beggja kosta í rafrænu skýrslunni. Virkjunarkosturinn hefur verið sendur til umsagnar þriðja áfanga rammaáætlunar.

Hægt er að kynna sér rafræna matið hér: burfellslundur.landsvirkjun.is

Fréttasafn Prenta