Frétt

Ný rannsókn Háskóla Íslands um viðhorf ferðamanna til mannvirkja á hálendinu

2. mars 2017

Landsvirkjun lét kanna áhrif Blönduvirkjunar á upplifun ferðamanna

  • 92% ferðamanna telja ósnortin víðerni hluta af aðdráttarafli svæðisins, þó þar megi sjá ýmis virkjunarmannvirki
  • 89% telja svæðið í kringum Blönduvirkjun náttúrulegt en um 7% telja það manngert

Mikilvægt er að nýjar byggingar og önnur mannvirki utan þéttbýlis hér á landi taki mið af verndun náttúru og falli vel að landslaginu á hverjum stað. Þetta er á meðal ályktana sem draga má af svörum ferðamanna sem birt eru í nýrri skýrslu Háskóla Íslands og unnin var fyrir Landsvirkjun.

Niðurstaða könnunarinnar, sem var gerð á meðal ferðamanna í nágrenni Blönduvirkjunar síðasta sumar, sýnir að langflestir ferðamenn við Blönduvirkjun eru ánægðir með dvöl sína á svæðinu en aðeins 8% eru óánægð. Meirihluta ferðamanna finnst svæðið náttúrulegt og telur ósnortin víðerni vera hluta af aðdráttarafli svæðisins, þrátt fyrir að þar megi sjá virkjunarmannvirki á borð við lón, stíflur, veituskurði, vegi og raflínur. Þess má geta að meðal ferðamanna voru flestir Þjóðverjar eða 35%, Frakkar um 11% og Íslendingar rúm 9%.

Mannvirkin falli vel að landslaginu

Könnunin leiddi m.a. í ljós að meirihluti aðspurðra sagði tilvist virkjunarinnar ekki hafa áhrif á áhuga sinn á því að ferðast um svæðið. Í skýrslunni segir að í ljósi þess að virkjunarmannvirkin á Blöndusvæðinu trufli upplifun ferðamanna lítið megi draga þá ályktun að hönnun þeirra sé góð og þau falli vel að landslaginu.

Anna Dóra Sæþórsdóttir, prófessor í ferðamálafræði við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, er aðalhöfundur skýrslunnar. Markmiðið með rannsókninni var að kanna áhrifin af mannvirkjum á upplifun ferðamanna af náttúru landsins. Ákveðið var að skoða dæmi um virkjun í rekstri, bæði lón og stöðvarhús, sem er í nágrenni við fjölsótta ferðamannaleið yfir hálendið.

Meðal þess sem var kannað var hvort munur væri á viðhorfi ferðamanna til svæða þar sem þegar væri búið að reisa virkjun og á svæðum þar sem uppi eru hugmyndir um að reisa virkjun. Niðurstöður könnunarinnar voru bornar saman við niðurstöður sambærilegra kannana sem gerðar voru sumarið 2015 á sjö svæðum á landinu í tengslum við  þriðja áfanga rammaáætlunar.

Í ljós kom að um 92% ferðamannanna telja ósnortið víðerni vera hluta af aðdráttarafli Blöndusvæðisins og er þar um að ræða litlu lægra hlutfall en á þeim stöðum þar sem ekki hefur verið virkjað, en þar var hlutfallið á bilinu 93-98%. Það virðist því sem að Blönduvirkjun raski ekki um of þeirri ímynd sem hálendið hefur sem ósnortið víðerni í augum ferðamannanna sem þar fara um.

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar:

„Þetta er í fyrsta sinn sem svo viðamikil könnun er gerð meðal ferðamanna á upplifun þeirra af virkjun í rekstri á Íslandi. Ljóst er að ef vel er staðið að hönnun geta virkjanir og ferðamennska farið vel saman. Mikilvægt er að nýjar byggingar og önnur mannvirki utan þéttbýlis hér á landi taki mið af verndun náttúru og falli vel að landslaginu á hverjum stað.“

Hægt er að nálgast skýrsluna á vef Landsvirkjunar:

http://www.landsvirkjun.is/Media/ahrif-blonduvirkjunar-a-upplifun-ferdamanna.pdf

Fréttasafn Prenta