Frétt

Ráðgjafaútboð vegna fyrirhugaðrar stækkunar Búrfellsvirkjunar

13. mars 2015
Yfirlitsmynd af svæðinu eftir fyrirhugaða stækkun Búrfells

Landsvirkjun mun nú um helgina auglýsa útboð á ráðgjafaþjónustu vegna stækkunar á Búrfellsvirkjun. Útboðið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu og rennur frestur til að skila inn tilboðum út þann 28. apríl næstkomandi.

Með stækkun Búrfellsvirkjunar verður hámarkaður afrakstur af nýtingu rennslis Þjórsár við Búrfell, en í dag renna að jafnaði um 410 GW stundir af orku fram hjá stöðinni á ári hverju.

Orkugeta eykst um allt að 300 GW stundir á ári

Um er að ræða útboð á hönnun og gerð útboðsgagna vegna framkvæmda við 100 MW stækkun Búrfellsvirkjunar ásamt lokahönnun og þjónustu á byggingartíma. Umfang verkefnisins er áætlað um 30 mannár eða 50.000 vinnustundir. Heildar-stofnkostnaður framkvæmdarinnar er áætlaður um 14 milljarðar króna.

Í kjölfar stækkunar mun orkugeta aflstöðvarinnar aukast um allt að 300 GW stundir á ári en í dag er nýting rennslisorku 86% af rennsli Þjórsár við Búrfell.

Stækkun virkjunarinnar hefur fjölmarga aðra kosti í för með sér. Búrfellsvirkjun mun eftir stækkun búa yfir meiri sveigjanleika til að mæta dægur­sveiflum í álagi ásamt því að taka þátt í tíðnireglun og viðbragði við bilunum í raforku­kerfinu. Stækkunin mun einnig gera nauðsynlegt viðhald núverandi Búrfellsstöðvar mögulegt án þess að draga þurfi úr getu til orkusölu.

Stækkuð Búrfellsvirkjun gæti hafið rekstur fyrri hluta árs 2018

Áformað er að staðsetja nýtt stöðvarhús neðanjarðar í Sámsstaðaklifi og eru öll veitumannvirki ásamt inntakslóni (Bjarnalóni) fyrir stækkun stöðvarinnar hluti af núverandi aflstöð. Uppsett afl stöðvarinnar eykst um 100 MW með einni vél og er nýtt sama fall í Þjórsá og þær sex vélar nýta sem eru í núverandi Búrfellsstöð. 

Fyrstu áætlanir Landsvirkjunar um stækkun Búrfellsvirkjunar eru frá því um 1980. Ákveðið var að fresta þeim áformum og í staðinn var núverandi aflstöð stækkuð á árunum 1997-1998 úr 210 MW í 270 MW með því að skipta um hverfla.

Þann 3. maí 2013 tilkynnti Landsvirkjun um fyrirhugaðar framkvæmdir við stækkun Búrfellsvirkjunar um allt að 140 MW til Skipulagsstofnunar. Niðurstaða Skipulagsstofnunar, sem birt var 12. júlí 2013, er að stækkun virkjunarinnar sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Áætlað er að framkvæmdir við stækkun Búrfells geti hafist fyrri hluta árs 2016 og að stækkuð Búrfellsvirkjun gæti tekið til starfa árið 2018.

Nánar má kynna sér stækkun Búrfellsvirkjunar á heimasíðu Landsvirkjunar:
http://www.landsvirkjun.is/Rannsoknirogthroun/Virkjunarkostir/staekkun-burfellsvirkjunar

Fréttasafn Prenta