Frétt

Raforkunotkun vegna húshitunar í Vestmannaeyjum gæti minnkað um 67%

13. júlí 2016
Mynd: www.eyjafrettir.is

Landsvirkjun og HS Orka hafa gert með sér samning vegna nýrrar varmadælu í Vestmanneyjum sem HS Veitur munu reisa og reka. Með samningnum styðja fyrirtækin við hagkvæma nýsköpun í íslenskum orkuiðnaði og taka markverð skref í að bæta nýtingu á orkuauðlindum Íslands. HS Orka og HS Veitur hafa samtímis gert með sér samning um kaup rafmagns af HS Orku fyrir varmadæluna.

Vestmannaeyjar þurfa að stórum hluta að reiða sig á rafmagn til húshitunar þar sem ekki er heitt vatn að finna í Eyjum. Fram á síðustu öld voru heimili og fyrirtæki þar nær eingöngu hituð upp með olíu en árið 1962 var lagður sæstrengur til Vestmannaeyja og þá skapaðist möguleiki á því að nota raforku til kyndingar. HS Veitur reka fjarvarmaveitu Eyjamanna og í kyndistöð fyrirtækisins er gufa framleidd með rafskautakatli og vatn veitunnar hitað upp með gufunni.

Með varmadælu HS Veitna verður hægt að nýta rafmagnið á mun hagkvæmari hátt því til viðbótar við raforkuna verður varmaorka úr sjónum við Vestmannaeyjar notuð til kyndingar á heimilum. Það er í fyrsta skipti sem slíkt er gert á Íslandi. Samkvæmt áætlunum HS Veitna mun raforkuþörf fjarvarmaveitunnar minnka um allt að 67%. Því til viðbótar mun öll raforka til varmadælunnar verða afhent sem forgangsorka í stað skerðanlegrar orku áður. Þar með munu Vestmannaeyingar ekki lenda aftur í takmörkunum á afhendingu raforku svipuðum þeim sem áttu sér stað vorið 2014.

Í dag eru starfræktar 8 rafkyntar fjarvarmaveitur á Íslandi á svokölluðum „köldum svæðum“ sem ekki hafa greiðan aðgang að heitu jarðvarmavatni. Samkvæmt skýrslu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins mætti minnka orkunotkun rafkyntra fjarvarmaveitna í landinu um 140 GWst árlega væri fjárfest í varmadælum við hverja veitu. Aðstæður eru þó mishagkvæmar í hverju tilfelli fyrir sig. Í dag selur Landsvirkjun um 220 GWst af skerðanlegri orku til slíkra veitna.

Landsvirkjun, HS Orka og HS Veitur telja þessar framkvæmdir vera framfaraskref fyrir Vestmannaeyjar og landið í heild. Varmadælur eru tækni sem er útbreidd í Evrópu og sérstaklega á Norðurlöndunum. Þær bæta rekstrarumhverfi rafkyntra fjarvarmaveitna og stuðla að bættri nýtingu orkuauðlinda á Íslandi.

Fréttasafn Prenta