Frétt

Rokið sækir í sig veðrið

17. mars 2015

Vindmyllur Landsvirkjunar fyrir ofan Búrfell hafa nú verið reknar frá febrúar 2013, reksturinn hefur veriðumfram væntingar og nú hefur komið í ljós einstaklega góð nýting á fyrsta heila rekstrarári, langt yfir heimsmeðaltali. Á heimsvísu er nýtnihlutfallið (einn helsti mælikvarði á hagkvæmni staðsetningar) að meðaltali um 28%, en árið 2014, sem var fyrsta heila dagatalsárið sem vindmyllur Landsvirkjunar voru í rekstri var nýtnihlutfallið 44%. Það er með því allra hæsta í heiminum og staðfestir að miklir möguleikar eru á frekari raforkuvinnslu úr vindorku á svæðinu. Rekstrarlegt tiltæki hefur verið tæplega 99% fyrir aðra vindmylluna og tiltæki hinnar um 97,5% árið 2014, sem sýnir hversu áreiðanlegar vindmyllurnar eru í rekstri.

Tvö svæði hafa verið til frekari skoðunar af hálfu Landsvirkjunar fyrir mögulega framtíðar uppbyggingu: Þjórsár- og Tungnaársvæðið (þar sem rannsóknarvindmyllurnar eru nú) og einnig virkjanasvæði Blöndustöðvar. Tillaga að áætlun mats á umhverfisáhrifum fyrir Búrfellslund liggur fyrir.

Fréttasafn Prenta