Frétt

Staðan í vatnsbúskap Landsvirkjunar

9. maí 2013
Fljótsdalsstöð - Stöðvarhús
Óvenjulegt veðurfar í vetur hefur leitt til þess að staða í miðlunarlónum Landsvirkjunar á norður og austurlandi er verri en spár gerðu ráð fyrir í upphafi vetrar. Vatnshæð Blöndulóns er nú 467,94 m.y.s., en það gerðist síðast árið 1999 og fór þá lónið lægst í 466,19 m.y.s. Vatnshæð Hálslóns er nú í 576,23 m.y.s en hefur áður lægst farið í 580,69 m.y.s. en það var 13. maí árið 2009. Vatnshæð í Þórisvatni er nú í 565,85 m.y.s. en leita þarf allt til ársins 1999 til að finna lægri stöðu en þá fór vatnshæðin niður í 562,54 m.y.s.

Af þessum sökum hefur Landsvirkjun dregið úr raforkuvinnslu í Blöndustöð og Fljótsdalsstöð eins og kostur er og þess í stað aukið vinnslu í aflstöðvum á vatnasviði Tungnaár og Þjórsár. Flutningskerfi Landsnets takmarkar hinsvegar verulega svigrúm til orkuflutnings milli landshluta. Slík takmörkun kemur illa niður á rekstri raforkukerfisins við núverandi aðstæður.

Veðurspár gera ráð fyrir einhverjum hlýindum á hálendinu um helgina, en síðan er gert ráð fyrir kólnandi veðri og ekki útlit fyrir breytingu þar á fyrr en eftir miðjan mánuð.

Í ljósi stöðunnar og þess að beðið er vorleysinga með nokkurri óþreyju hefur Landsvirkjun óskað eftir því við Alcoa Fjarðaál að draga tímabundið úr orkunotkun.


Fréttasafn Prenta