Frétt

Þeistareykjavirkjun tilnefnd til verðlauna Alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga - IPMA Global Project Excellence Award

13. ágúst 2019

Þeistareykjavirkjun, jarðvarmavirkjun Landsvirkjunar á Norðausturlandi, hefur verið tilnefnd til hinna virtu verðlauna Alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga - IPMA Global Project Excellence Award. Verðlaunin eru stærstu verðlaun sem veitt eru í fagi verkefnastjórnunar á heimsvísu. Tilkynnt verður um vinningshafa á 31. heimsþingi IPMA í Mexíkó í október.

Þeistareykjavirkjun er tilnefnd í flokknum „Large- and Mega- Sized Projects“ ásamt verkefnum fimm annarra fyrirtækja frá Ítalíu, Kína, Indlandi, Rússlandi og Indónesíu.

Landsvirkjun sendi inn umsókn um að taka þátt í samkeppninni í mars á þessu ári og í framhaldinu kom hingað til lands fimm manna sendinefnd á vegum IPMA til að taka verkefnið út. Í úttektinni fólst meðal annars heimsókn á verkstað og ítarleg samtöl við bæði innri og ytri hagsmunaaðila verkefnisins. Alþjóðleg nefnd dómara hefur þegar yfirfarið matsniðurstöður allra verkefna sem tóku þátt og tilnefndi verkefnisstjórnun Þeistareykjavirkjunar til úrslita ásamt fimm öðrum. Endanleg verðlaunaröð verkefnanna verður afhjúpuð við hátíðarathöfn á heimsþingi IPMA í Mexíkó í byrjun október, þar sem meginstefið er sjálfbærni í verkefnum.

Hörður Arnarson forstjóri:

„Tilnefningin er mikil viðurkenning fyrir Landsvirkjun, Þeistareykjaverkefnið og þann fjölda starfsfólks okkar og verktaka sem unnu að verkefninu. Svona alþjóðlegar og virtar viðurkenningar verða okkur áframhaldandi hvatning til faglegra vinnubragða við verkefnastjórnun hjá Landsvirkjun.“

Þeistareykjastöð er fyrsta jarðvarmastöðin sem Landsvirkjun hefur byggt frá grunni en hún samanstendur af tveimur 45 MW vélasamstæðum og er því alls 90 MW. Frá upphafi hönnunar og undirbúnings að uppbyggingu stöðvarinnar var meginmarkmiðið að reisa hagkvæma og áreiðanlega aflstöð sem tekur mið af umhverfi sínu og náttúru.

Frumkvæði að nýtingu náttúruauðlindarinnar á Þeistareykjum kom frá heimamönnum, en sveitarfélög og íbúar stofnuðu Þeistareyki ehf. árið 1999. Landsvirkjun kom fyrst að verkefninu árið 2005 en hefur frá árinu 2011 haft forgöngu um undirbúning og framkvæmd þess.

Rannsóknir á jarðhitasvæðinu á Þeistareykjum teygja sig áratugi aftur í tímann. Við mat á umhverfisáhrifum var miðað við allt að 200 MW virkjun á svæðinu, en núverandi verkefni var um byggingu 90 MW virkjunar í tveimur áföngum. Framkvæmdir stóðu í rúm þrjú ár.

Þeistareykjastöð er fyrsta jarðvarmastöð í heimi sem metin hefur verið samkvæmt drögum að nýjum GSAP-matslykli um sjálfbærni jarðvarmavirkjana (Geothermal Sustainability Assessment Protocol). Niðurstöður matsskýrslunnar gáfu til kynna að undirbúningsferlið við Þeistareykjastöð hafi almennt fallið vel að alþjóðlegum viðmiðum um sjálfbæra þróun samkvæmt sjálfbærnisvísum lykilsins. Af þeim 17 vísum sem metnir voru fengu 11 þeirra hæstu einkunn sem lykillinn veitir, eða „proven best practice.“ Þá þykir verkefnið til fyrirmyndar m.a. hvað varðar samskipti og samráð við hagsmunaraðila og nýtingu á jarðhitaauðlindinni.

Sjá nánar í fréttatilkynningu IPMA:

awards.ipma.world/news/finalists-2019-in-the-categories-large-and-mega-sized-projects-announced/

Um Þeistareykjastöð Landsvirkjunar:

arsskyrsla2018.landsvirkjun.is/til-framtidar/theistareykjastod

www.landsvirkjun.is/Fyrirtaekid/Aflstodvar/theistareykir

Fréttasafn Prenta