Frétt

Þriggja mánaða uppgjör Landsvirkjunar 2018

24. maí 2018

Helstu atriði árshlutareiknings

  • Rekstrartekjur námu 141,2 milljónum USD (13,8 ma.kr.) og hækka um 22,4 milljónir USD (18,8%) frá sama tímabili árið áður .1
  • EBITDA nam 105,3 milljónum USD (10,3 ma.kr.). EBITDA hlutfall er 74,6% af tekjum, en var 74,3% á sama tímabili í fyrra.
  • Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði nam 55,9 milljónum USD (5,5 ma.kr.), en var 43,8 milljónir USD á sama tímabili árið áður og hækkar því um 27,7% milli tímabila.
  • Hagnaður tímabilsins var 9,1 milljón USD (0,9 ma.kr.) en var 49,4 milljónir USD á sama tímabili árið áður.
  • Nettó skuldir lækkuðu um 4,6 milljónir USD (0,4 ma.kr.) frá áramótum og voru í lok mars 2.038,1 milljón USD (199,7 ma.kr.). 
  • Handbært fé frá rekstri nam 81,1 milljón USD (8,0 ma.kr.) sem er 22,4% hækkun frá sama tímabili árið áður.

Hörður Arnarson, forstjóri:

„Fyrsti ársfjórðungur 2018 er sá tekjuhæsti í sögu fyrirtækisins sem skýrist meðal annars af aukinni orkusölu og hærra álverði. Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði hækkaði um tæp 28% frá sama tímabili í fyrra. Þau ánægjulegu tíðindi bárust á ársfjórðungnum að Moody‘s hækkaði lánshæfiseinkunn Landsvirkjunar um einn flokk í Baa2 sem endurspeglar bætta rekstrarstöðu og framtíðarhorfur fyrirtækisins.

Í aprílmánuði fór Þeistareykjastöð í fullan 90 MW rekstur, unnið er að stækkun Búrfellsvirkjunar og er áætlað að gangsetning verði um mitt sumar 2018. Fjármunamyndun fyrirtækisins (handbært fé frá rekstri) á fyrsta fjórðungi ársins stóð að fullu undir þessum fjárfestingum og að auki lækkuðu nettó skuldir frá áramótum.“

Viðhengi: Fréttatilkynning

Viðhengi: Árshlutareikningur

Fréttasafn Prenta