Lög og stefnur

Lög og reglur

  

  • Lög um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal og stækkun Kröfluvirkjunar
    Lög nr. 38 / 2002 (pdf)
  • Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl.
    Lög nr. 30 / 2008 (pdf)
  • Lög nr. 58/2008 varða breytingu á nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði. Ákvæði þeirra laga sem snertir LV eru felld inn í lögin hér að ofan
    Lög nr. 58 / 2008 (pdf)