Laus störf

Gerum heiminn grænan saman

Breytingum fylgja tækifæri. Nú er að verða einhver mesta bylting í orkubúskap jarðarinnar frá örófi alda, þegar öll heimsbyggðin ætlar að hætta að nota eldsneyti sem losar gróðurhúsalofttegundir og skipta yfir í endurnýjanlega orkugjafa.

Þessi vegferð er kunnugleg fyrir okkur Íslendinga, sem höfum þegar fetað okkur eftir slóð orkuskipta með hitaveitu og grænni raforkuvinnslu. En við erum ekki komin á leiðarenda.

Ísland er land endurnýjanlegrar orku og við höfum ýmislegt fram að færa í þeirri viðleitni að gera veröldina að hreinni og betri stað fyrir komandi kynslóðir.

Ætlar þú að koma með okkur í þessa spennandi vegferð og gera heiminn grænan? Við auglýsum eftir reynslumiklu fólki til að koma með okkur í þessa vegferð og gera heiminn grænan. Um er að ræða fjögur störf á tveimur nýjum sviðum hjá okkur: Orkusölusviði og Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsviði. 

Nánari upplýsingar um störfin og menntunar- og hæfniskröfur er að finna á vef VinnVinn.

Viðhaldsstjóri

Jafnframt auglýsum við eftir að ráða viðhaldsstjóra á Mývatnssvæði, en viðhaldsstjóri hefur umsjón með rekstri, eftirliti og viðhaldi aflstöðva og veitumannvirkja. Viðkomandi hefur umsjón með framkvæmdum innan starfssvæðisins og skipuleggur rof og vinnu. Viðhaldsstjóri er staðgengill stölvarstjóra.

Viðskiptaþróunarstjóri
Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsvið

Helstu verkefni:

 • Þróa tækifæri til að selja raforku eða aðrar vörur og þjónustu til nýrra viðskiptavina
 • Útbúa viðskiptalíkön og stýra viðskiptaþróunarverkefnum
 • Koma á og viðhalda góðu samstarfi við mögulega nýja viðskiptavini og stýra samningagerð
 • Koma á og stýra samstarfi við önnur fyrirtæki, klasa og fleiri aðila vegna sóknar í ný viðskiptatækifæri
 • Móta skilaboð, efni og viðeigandi markaðssetningu til að styðja markaðssókn

Sækja um starfið

Verkefnastjóri nýsköpunar
Viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsvið

Helstu verkefni:

 • Stýra orkutengdri nýsköpun í vetni, rafeldsneyti og orkuskiptum með það markmið að auka verðmætasköpun.
 • Vinna nýsköpunaráætlanir í samstarfi við viðskiptaþróun og aðra aðila.
 • Móta og stýra samstarfi við sveitarfélög, önnur fyrirtæki, klasa og fleiri aðila vegna sóknar í nýsköpun.
 • Stýra alþjóðlegri þekkingaröflun og samstarfi vegna rannsóknar- og nýsköpunarverkefna.

Sækja um starfið

Viðhaldsstjóri á Mývatnssvæði

Viðhaldsstjóri á Mývatnssvæði hefur umsjón með rekstri, eftirliti og viðhaldi aflstöðva og veitumannvirkja. Einnig hefur viðhaldsstjóri umsjón með framkvæmdum innan starfssvæðisins og skipuleggur rof og vinnu. Viðhaldsstjóri er staðgengill stöðvarstjóra.

 • Menntun á véla- og /eða rafmagnssviði
 • Reynsla sem gagnast í starfi
 • Lipurð í samskiptum og samstarfshæfni
 • Stjórnunarreynsla æskileg
 • Reynsla og þekking á sviði gæðastjórnunar, viðhaldsstjórnunar, verkefnisstjórnunar, rafmagnsöryggisstjórnunar, verkstjórnunar og
  áætlunargerðar er æskileg
 • Frumkvæði, skipulag og sjálfstæði í starfi
 • Góð tölvukunnátta

Sækja um starfið

Viðskiptastjóri
Orkusölusvið

Helstu verkefni:

 • Eiga samskipti við og þjónusta viðskiptavini ásamt því að halda utan um rafmagnssamninga fyrirtækisins.
 • Sjá um innleiðingu og móttöku á nýjum viðskiptavinum.
 • Leiða eða eftir atvikum taka þátt í samningaviðræðum við núverandi viðskiptavini og taka þátt í samningagerð.
 • Taka þátt í að þróa þjónustu og vöruframboð Landsvirkjunar á raforkumarkaði.

Sækja um starfið

Sérfræðingur í viðskiptagreiningu
Orkusölusvið

Helstu verkefni:

 • Greina markaði, t.d. innlenda og erlenda orkumarkaði og þá markaði þar sem viðskiptavinir okkar starfa.
 • Vinna í þverfaglegu teymi sem metur viðskiptatækifæri á innlendum og erlendum orkumarkaði og áhrif alþjóðlegra loftslagsaðgerða á þróun markaða á heimsvísu.
 • Veita almenna ráðgjöf innanhúss, vinna að framsetningu gagna og eiga í samskiptum við hagaðila.

Sækja um starfið