Landsvirkjun

Um virkjunarkostinn

Biðflokkur

Landsvirkjun hefur stundað rannsóknir á háhitasvæðinu sem kennt er við Hágöngur (stundum Köldukvíslarbotna) í rúman áratug. Viðnámsmælingar benda til að jarðhitasvæðið sé 28–50 km2 að stærð og hiti í djúpkerfinu mælist um 300°C.

Árið 2003 var boruð 2360 m djúp rannsóknarhola í Sveðjuhrauni við austurströnd Hágöngulóns sem gefur vökva sem hentar vel til nýtingar og jafngildir um 4 MW vinnslu. Tvö borplön eru til taks með tilheyrandi vegagerð.

Háhitasvæðið teigir sig til vesturs undir Hágöngulón en austurhluti er í Sveðjuhrauni og undir Kvíslarhnjúkum. Aðgangur að miklu kælivatni úr lóninu skapar mikil tækifæri til bættrar nýtingar í rekstri jarðhitavirkjunar á svæðinu, auk þess sem mögulegt er að draga úr áberandi gufustrókum.

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er að mestu innan mannvirkjabeltis Hágöngulóns, við vesturjaðar Vatnajökulsþjóðgarðs en náttúrufar á svæðinu er vel þekkt, m.a. frá rannsóknum í tengslum við mat á umhverfisáhrifum Hágöngulóns. Verði af framkvæmdum þarf að leggja nýjan aðkomuveg af Sprengisandsleið.

Helstu kennistærðir

 
41
Stærð jarðhitasvæðis (km²)
1
Núverandi vinnsluholur
25
Fyrirhugaðar vinnsluholur
50
Uppsett afl, 1. áfangi (MW)
100
Uppsett afl, 2. áfangi (MW)
150
Uppsett afl, samtals (MW)
1.260
Orkugeta jarðhitasvæðis (GWh/ári)

Staða verkefnis

Staða í skipulags- og leyfisferli

  • Rannsóknarleyfi Orkustofnunar liggur fyrir.
  • Gert er ráð fyrir Hágönguvirkjun í aðalskipulagi Ásahrepps.
  • Árið 2002 var tilkynnt borun tveggja rannsóknarhola í Sveðjuhrauni, ásamt tilheyrandi borteiga- og vegagerð og voru þær framkvæmdir úrskurðaðar ekki háðar mati á umhverfisáhrifum.
  • Vinna við mat á umhverfisáhrifum virkjunar er ekki hafin.

Staðsetning

Kort af svæðinu

Skýrslur og rannsóknir