Loftgæðamælingar við Skálamel, Húsavík

Loftgæðamælingar við Skálamel, Húsavík

Athugið

Unnið að færslu mæli að Höskuldarvatni– áætlað að vinnu verði lokið fyrir viku 45.

Uppsetning mælistöðvanna er samkvæmt reglugerð 514/2010. Kvörðun á mælibúnaði fer fram einu sinni á ári af viðurkenndum aðilum ásamt því sem núllgildisprófun er keyrð á 30 daga fresti.

Línuritið hér að ofan birtir 24 stunda hlaupandi meðaltal á tíu mínútu fresti. Um óyfirfarnar mæliniðurstöður er að ræða.