Samfélagsábyrgð

Landsvirkjun er í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk okkar er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er treyst fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Sem stærsti vinnsluaðili raforku á Íslandi berum við ábyrgð. Ábyrgð fyrirtækisins hvað varðar sjálfbærni snýr meðal annars að því að fara vel með auðlindir og umhverfi, stuðla að því að þekking og jákvæð áhrif af starfsemi fyrirtækisins skili sér til samfélagsins og skapa arð.

Stefna okkar um samfélagslega ábyrgð hefur verið í endurskoðun að undanförnu og er ný stefna um sjálfbærni í undirbúningi. Markmiðið með því að endurskoða stefnuna er meðal annars að auðvelda mat á þróun, umfangi, stöðu og áhrifum fyrirtækisins með tilliti til sjálfbærni. Áhersla er lögð á lengri tíma sýn sem unnið verður að með skemmri og lengri tíma markmiðum í helstu áhersluflokkum.

Árleg markmið sem sett hafa verið í sex flokkum verða lögð af og ný markmið sem tengjast helstu efnisflokkum nýrrar stefnu um sjálfbærni verða sett í staðinn, þegar stefnan hefur verið fullmótuð.

Ný stefna um sjálfbærni mun taka mið af nýjum áherslum í málaflokknum, svo sem innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Jafnframt er stefnt á innleiðingu valinna GRI vísa til þess að styðjast við í markmiðasetningu og skýrslugjöf í tengslum við sjálfbærni. Vinna við mikilvægisgreiningu fer nú fram innan fyrirtækisins og í samvinnu við helstu hagaðila. Niðurstöður samráðsins verða hafðar til hliðsjónar við endurskoðun stefnunnar, markmiðasetningu og val á GRI vísum.

Með því að halda jafnvægi á milli efnahags, umhverfis og samfélags í rekstrinum getum við stuðlað að aukinni sjálfbærni.

STE-075 Stefna um samfélagsábyrgð.pdf

28.08.2019 - 0,14 MB

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Við styðjum við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og höfum við valið þrjú sérstök áherslumarkmið, sem falla vel að starfsemi og áherslum fyrirtækisins. Markmiðin þrjú eru Heimsmarkmið 5 um jafnrétti kynjanna, Heimsmarkmið 7 um sjálfbæra orku fyrir alla og Heimsmarkmið 13 um aðgerðir í loftslagsmálum.

5 - Jafnrétti kynjanna

Á árinu 2018 hófst mótun markmiða og mælikvarða í jafnréttismálum sem byggðist á greiningu jafnréttis og hugmyndavinnu starfsfólks frá haustinu 2017. Í mars 2018 var kynnt þriggja ára aðgerðaáætlun jafnréttis, með mælikvörðum og hópi umbótaverkefna, alls sautján talsins, sem munu færa fyrirtækið nær þeim markmiðum sem sett hafa verið í jafnréttismálum.  Nánari upplýsingar má finna hér

13 - Loftslagsmál

Í framhaldi af þingi aðildarríkja Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar í París árið 2015 skrifaði Landsvirkjun undir yfirlýsinguna Caring for Climate og skuldbatt sig meðal annars til að verða kolefnishlutlaust fyrirtæki eigi síðar en árið 2030. Umhverfisstefna Landsvirkjunar

Við höfum verið virkir þátttakendur í umræðum um lausnir í loftslagsmálum og tókum þátt í 24. þingi aðildarríkja Rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (COP 24) í desember 2018 í Póllandi. Mikill áhugi er erlendis á þeim árangri sem Ísland hefur náð í notkun endurvinnanlegrar orku og við viljum leggja okkar af mörkum til þess að miðla af reynslu og þekkingu á því sviði til þess að sporna við loftslagsbreytingum.

7 - Sjálfbær orka fyrir alla - SEforALL

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 7 fjallar um að tryggja skuli öllu mannkyni aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði eigi síðar en árið 2030.

Við tökum þátt í alþjóðlegum verkefnum í þeim tilgangi að stuðla að samstarfi og miðla af reynslu og þekkingu. Eitt slíkt verkefni er hraðall sem nefnist á ensku People-Centered Accelerator, á vegum samtakanna SEforALL (Sustainable Energy for All). Hraðlinum er ætlað að auka áherslu á kynjajafnrétti, samfélagsþátttöku og valdeflingu kvenna, auk þess að kortleggja hagsmunaaðila og mynda bandalög í þeim tilgangi að stuðla að kerfisbreytingum.

Landsvirkjun hýsti vinnustofu SEforALL í júní 2017, þar sem framkvæmdastjóri samtakanna, Rachel Kyte, var meðal fundargesta.

Helstu stefnur og reglur