Umhverfisrannsóknir og vöktun

Öflugar rannsóknir og vöktun

Sjá rannsóknir og skýrslur

Við leggjum ríka áherslu á að lágmarka það rask sem starfsemi okkar hefur í för með sér, að viðhalda náttúrulegum fjölbreytileika og að færa röskuð svæði eins og unnt er til fyrra horfs. Lögð er áhersla á að umhverfisáhrif séu metin strax á undirbúningsstigi virkjunarkosta, m.a. með víðtækum rannsóknum á umhverfinu og með því að skilgreina meginlínur í hönnun og heildaryfirbragði mannvirkja.

Við stundum einnig ítarlega vöktun og umhverfisrannsóknir á áhrifasvæðum aflstöðva fyrirtækisins. Vöktunin og rannsóknirnar eru í mörgum nær öllum tilvikum unnar í samstarfi við rannsóknarstofnanir og sjálfstæða sérfræðinga. Mikill fjöldi skýrslna er gefinn út árlega þar sem niðurstöður vöktunar og rannsókna á náttúru og lífríki við orkuvinnslusvæðin eru kynntar.

Við vinnum vöktunaráætlun fyrir hvert virkjanasvæði fyrir sig og er áhersla á lögð á að afla upplýsinga um tegundir eða vistkerfi sem er líklegt að geti orðið fyrir áhrifum af byggingu og rekstri aflstöðva.

Umhverfisvöktun jarðhitasvæða

Almennt um umhverfisvöktun

Lífríki

Grunnvatn

Hljóð og loft

Jarðvarmi