Samkeppnisforskot

Samkeppnisforskot í Evrópu

Markmið Landsvirkjunar er að bjóða ávallt samkeppnishæf kjör á raforku miðað við raforkumarkaði í Evrópu með langtímasamningum, hagstæðu verði og miklu afhendingaröryggi.

Föst verð til lengri tíma veita Landsvirkjun samkeppnisforskot sem viðskiptavinir meta mikils. Erlendis eru samningar yfirleitt til skemmri tíma auk þess sem verð breytast eftir ástandi á raforkumörkuðum. Slík óvissa hentar illa stærri raforkunotendum sem sækjast eftir stöðugleika í rekstri sínum.

Endurnýjanleg orka

Áreiðanleiki

Flutningskerfi Landsnets tekur við raforku beint frá aflstöðvum og flytur hana til stórnotenda og dreifiveitna. World Economic Forum hefur metið afhendingaröryggi rafmagns á Íslandi meðal þess áreiðanlegasta í heiminum öllum.

Afhendingaröryggi rafmagns

Afhendingaröryggi rafmagns (1 = verra en í flestum öðrum löndum, 7 = það besta sem gerist í heiminum). Heimild