Gagnaver

Fjögur gagnaver eru nú í viðskiptum við Landsvirkjun. Ísland býður upp á góðar gagnatengingar og nýr kapall mun auka getu og öryggi gagnaflutninga. Við stöndum vel að vígi að mörgu leyti.

  • Við bjóðum græna, endurnýjanlega orku
  • Erum vel samkeppnishæf í verði
  • Kalda loftslagið okkar kælir gagnaverin og lækkar orkukostnað
  • Hér er stöðugt og traust flutningskerfi
  • Nútímalegir innviðir
  • Öruggt umhverfi
  • Vel menntað og metnaðarfullt starfsfólk
  • Evrópulöggjöf og ívilnanir

Búist er við að gagnaversmarkaðurinn vaxi áfram á næstu árum, enda verða sífellt til ný gögn og krafan um örugga vistun og dreifingu eykst stöðugt. Gagnaverin, eða netþjónabúin eins og þau eru líka kölluð, sinna hýsingu, tengi- og afritunarþjónustu, gagnavistun og -flutningi og ýmis konar sérhæfðri þjónustu annarri. Stærstu tæknifyrirtæki heims eru að undirbúa byggingu fleiri gagnavera og hafa sýnt Íslandi áhuga, enda hefur reynslan sýnt að hér er bæði ódýrt og öruggt að vera.

Fyrsta gagnaverið, Verne Global, tók til starfa á Íslandi árið 2012. Advania Data Centers bættist við árið 2016, Etix Everywhere Borealis árið 2018 og árið síðar hóf nýjasti viðskiptavinurinn starfsemi, Reykjavík DC.

Ný og græn orkutækifæri

Gagnaver í grænum heimi

Viðskiptaþróunarstjóri