Samfélagsstefna

Núgildandi samfélagsstefna var samþykkt af stjórn Landsvirkjunar í janúar 2024.

Tilgangur

Samfélagsstefnan á PDF

Tilgangur samfélagsstefnu Landsvirkjunar er að stuðla að jákvæðum samfélagsáhrifum og samfélagsábata af starfsemi fyrirtækisins samhliða ábyrgri nýtingu auðlinda.

Samfélagsstefna

 • Góður granni

  Landsvirkjun er góður granni. Við komum fram af heiðarleika og virðingu og höfum að leiðarljósi að nærsamfélag njóti ávinnings af starfsemi okkar, allt frá undirbúningi verkefna í rekstur virkjana.

 • Virk þátttaka

  Við tökum virkan þátt í samfélaginu og styðjum við málefni og verkefni sem hafa jákvæð samfélagsáhrif.

 • Uppbyggjandi samskipti

  Við leggjum áherslu á uppbyggileg samskipti og samvinnu ásamt því að miðla þekkingu um starfsemi fyrirtækisins með fjölbreyttum hætti.

 • Leiðandi afl

  Við erum leiðandi afl í samfélaginu og stuðlum að orkutengdri nýsköpun með sjálfbærni að leiðarljósi.