Græn fjármögnun

Græn fjármögnun er hefðbundin fjármögnun þar sem fjármunum er varið til að fjármagna eignir eða verkefni sem hafa jákvæð áhrif á umhverfis- og loftslagsmál.

Áhersla á loftslagsmál og sjálfbærni í fjármögnun

Landsvirkjun hefur sett upp grænan fjármögnunarramma í samræmi við áherslur fyrirtækisins á sjálfbærni og loftslagsmál.

Af hverju græn fjármögnun?

Græn fjármögnun er notuð til að fjármagna eða endurfjármagna eignir sem stuðla að sjálfbærri, ábyrgri og skilvirkri nýtingu náttúruauðlinda á Íslandi til að framleiða endurnýjanlega orku. Gjaldgengar eignir eru allar eignir á efnahagsreikningi Landsvirkjunar sem styðja við framleiðslu fyrirtækisins á orku úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Allar aflstöðvar fyrirtækisins eru gjaldgengar eignir, en einnig aðrar eignir svo sem eignfærður undirbúningskostnaður, vatns- og jarðhitaréttindi og mannvirki í byggingu.

Græn skuldabréf gefa fjárfestum kost á að finna fjárfestingum sínum grænan farveg, þ.e. styðja við verkefni sem hafa jákvæð umhverfisáhrif. Landsvirkjun var fyrsta íslenska fyrirtækið til að gefa út græn skuldabréf í mars 2018 þegar fyrirtækið gaf út skuldabréf að fjárhæð samtals 200 milljónir Bandaríkjadala. Landsvirkjun gaf einnig út græn skuldabréf í september 2020 að fjárhæð 150 milljónir Bandaríkjadala.

Grænn fjármögnunar­rammi Landsvirkjunar

Græni fjármögnunarramminn byggir á fjórum stoðum Green Bond Principles (leiðbeiningar fyrir útgefendur grænna skuldabréfa) sem International Capital Market Association (ICMA) gaf út árið 2018 og Green Loan Principles (leiðbeiningar um umgjörð grænna lána) sem Loan Market Association (LMA) gaf út árið 2020:

  1. Ráðstöfun fjármuna
  2. Ferli um mat og val á verkefnum
  3. Stýringu fjármuna
  4. Upplýsingagjöf

Ráðgjafarfyrirtækið Sustainalytics var fengið til þess að gera úttekt á grænum fjármögnunarramma Landsvirkjunar. Í úttekt Sustainalytics kemur fram að fyrirtækið telur að Landsvirkjun sé í góðri stöðu til að gefa út græna fjármögnun og að grænn rammi Landsvirkjunar sé gagnsær og traustur og samræmist fjórum stoðum grænnar fjármögnunar samkvæmt ICMA Green Bond Principles 2018 og LMA Green Loan Principles 2020.

Skýrslugjöf

Loftslagsbókhald okkar gerir grein fyrir tölulegum upplýsingum um loftslagsáhrif vegna starfsemi fyrirtækisins. Við vinnum loftslagsbókhald út fá aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol, leiðandi alþjóðlegs fyrirtækjastaðals fyrir upplýsingagjöf um losun gróðurhúsalofttegunda. Upplýsingar um losun gróðurhúsalofttegunda hafa verið rýndar og staðfestar af óháðum endurskoðendum samkvæmt staðlinum ISAE 3000 með takmarkaðri vissu (e. Limited assurance). Með þessu tryggjum við að niðurstöður okkar séu í samræmi við þá losun sem starfsemin veldur.

Skýrsla ársins 2020 um ráðstöfun og áhrif grænnar fjármögnunar

Í samræmi við græna fjármögnunarrammann gefur Landsvirkjun árlega út skýrslur um ráðstöfun fjármuna og áhrif grænnar fjármögnunar. Báðar skýrslur eru aðgengilegar í viðhengi.

Í árslok 2020 var andvirði gjaldgengra grænna eigna (e. Eligible Green Assets) USD 3.612m. Útistandandi græn fjármögnun nam USD 250m. Andvirði grænnar fjármögnunar hefur að fullu verið ráðstafað til gjaldgengra grænna eigna.

Umhverfisáhrif verkefna sem voru fjármögnuð með grænum skuldabréfum

Sjá hér fyrir loftslagsbókhald Landsvirkjunar 2020

Deloitte, endurskoðandi Landsvirkjunar, hefur gefið út staðfestingarskýrslu sem staðfestir að tilgreindar gjaldgengar grænar eignir samræmist skilyrðum sem sett eru fram í græna fjármögnunarrammanum.

Landsvirkjun réð KPMG til að framkvæma mat og útbúa skýrslu um áhrif grænnar fjármögnunar. Í skýrslunni er lagt mat á loftslagsáhrif gjaldgengra grænna eigna og hlutfallsleg áhrif vegna útistandandi grænnar fjármögnunar og lýsir jafnframt aðferðafræði sem býr að baki. Lykilniðurstöður úr skýrslunni má sjá í töflunni hér að neðan.

Spöruð losun gróðurhúsalofttegunda vegna grænnar og endurnýjanlegrar raforkuvinnslu Landsvirkjunar er metin rúmlega 2,7 milljón tonn CO2 ígildi. Til viðmiðunar er losun á beinni ábyrgð íslenskra stjórnvalda um 3 milljón tonn CO2 ígildi. Spöruð losun á árinu 2020 af útistandandi grænni fjármögnun nam 0,8 kg CO2 ígildi per Bandaríkjadal.

Frekari upplýsingar er að finna í meðfylgjandi skýrslum um ráðstöfun fjármuna og áhrif grænnar fjármögnunar.