Loftslags- og umhverfisstefna

Virðing fyrir náttúru og ábyrg nýting auðlinda

Skoða loftslags- og umhverfisstefnu

Landsvirkjun er í fararbroddi á sviði umhverfis- og loftslagsmála.

Við berum virðingu fyrir náttúru landsins og ásýnd þess og vinnum stöðugt að því að bæta nýtingu auðlinda og koma í veg fyrir sóun. Áhersla er lögð á að þekkja umhverfisáhrif starfseminnar, að draga úr þeim og koma í veg fyrir umhverfisatvik.

Landsvirkjun stefnir að kolefnishlutleysi og tekur virkan þátt í alþjóðlegri baráttu gegn loftslagsvánni. Markvisst er unnið að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfseminnar, styðja við skuldbindingar Íslands um samdrátt í samfélagslosun og bregðast við þeim áskorunum og tækifærum sem loftslagsbreytingum fylgja.

Skoða aðgerðaáætlun loftslags- og umhverfismála

Markmið loftslags- og umhverfisstefnu

  • Við hámörkum nýtingu þeirra auðlinda sem þegar hafa verið virkjaðar

  • Við komum í veg fyrir öll atvik sem eru skaðleg fyrir umhverfið

  • Árið 2025 verður starfsemi Landsvirkjunar kolefnishlutlaus

  • Árleg losun gróðurhúsalofttegunda minni en 4 gCO2 ígilda á kWst

  • Við hættum að kaupa jarðefnaeldsneyti árið 2030

Vottað umhverfisstjórnunarkerfi

Við erum með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóðastaðlinum ISO 14001 og við höfum farið í gegnum ferli sem felur í sér stefnumótun á sviði umhverfismála og ítarlega skoðun á hvaða umhverfisáhrif starfsemi fyrirtækisins hefur.

Frá árinu 2006 hefur fyrirtækið gefið út árlegar umhverfisskýrslur þar sem ítarlega er fjallað um umhverfisstjórnunarkerfið, vöktun umhverfisþátta og markmið fyrirtækisins í umhverfismálum. Lögð er áhersla á heiðarlega og opinskáa framsetningu gagna um árangur fyrirtækisins í umhverfismálum sem stuðla að opinni og málefnalegri umræðu um málaflokkinn.

Forstöðumaður - Loftslag og grænar lausnir