Loftslags- og umhverfisstefna

Virðing fyrir náttúru og ábyrg nýting auðlinda

Nýting endurnýjanlegra auðlinda felur í sér inngrip í náttúruna sem óhjákvæmilega veldur raski á umhverfinu.

Það er á okkar ábyrgð að lágmarka þetta rask eins og kostur er og hvernig við förum að því er skilgreint í loftslags- og umhverfisstefnu Landsvirkjunar.

Hún er leiðarvísir okkar að árangri.

Loftslags- og umhverfisstefnan okkar

Landsvirkjun er í fararbroddi á sviði umhverfis- og loftslagsmála

Við berum virðingu fyrir náttúru landsins og ásýnd þess og vinnum stöðugt að því að bæta nýtingu auðlinda og koma í veg fyrir sóun. Við stöndum vörð um líffræðilega fjölbreytni með vistkerfisnálgun að leiðarljósi. Áhersla er lögð á að þekkja umhverfisáhrif starfseminnar, að draga úr þeim og koma í veg fyrir umhverfisatvik.

Landsvirkjun stefnir að kolefnishlutleysi og tekur virkan þátt í alþjóðlegri baráttu gegn loftslagsvánni. Markvisst er unnið að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfseminnar, styðja við skuldbindingar Íslands um samdrátt í samfélagslosun og bregðast við þeim áskorunum og tækifærum sem loftslagsbreytingum fylgja.

Skýr markmið

Skoða aðgerðaáætlun

Markmið loftslags- og umhverfisstefnunnar eru sex talsins. Fimm þeirra fylgja skýrir mælikvarðar og aðgerðaráætlun sem er uppfærð reglulega í takt við stöðu, árangur og áskoranir. Áætlunin heldur utan um hvað við ætlum að gera, hvenær og hver bera ábyrgð á stökum verkefnum.

Sjötta markmiðinu var bætt við loftslags- og umhverfisstefnuna árið 2024. Markmiðið fjallar um líffræðilega fjölbreytni og unnið er að stöðlun verkferla í takt við þróun á alþjóðavettvangi.

Markmið loftslags- og umhverfisstefnu

 • Við hámörkum nýtingu þeirra auðlinda sem þegar hafa verið virkjaðar

 • Við komum í veg fyrir öll atvik sem eru skaðleg fyrir umhverfið

 • Árið 2025 verður starfsemi Landsvirkjunar kolefnishlutlaus

 • Árleg losun gróðurhúsalofttegunda minni en 4 gCO2 ígilda á kWst

 • Við hættum að kaupa jarðefnaeldsneyti árið 2030

 • Við stöndum vörð um líffræðilega fjölbreytni með vistkerfislega nálgun að leiðarljósi

Hvernig náum við árangri?

Við erum með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóðastaðlinum ISO 14001.

Það þýðir að við höfum farið í gegnum viðurkennd ferli sem fela í sér stefnumótun á sviði umhverfismála og ítarlega greiningu á þeim umhverfisáhrifum sem fyrirtækið hefur.

Hvernig vinnum við?

 • Við ætlum að koma í veg fyrir skaðleg atvik í starfseminni okkar. Þess vegna höfum við farið í ítarlega greiningu á öllum þeim þáttum sem starfsemin okkar hefur eða gæti haft áhrif á. Við vitum hvar við höfum áhrif og hvað við þurfum að gera til að draga úr þeim áhrifum.

 • Umhverfisstjórnunarkerfið veitir okkur tól og tæki til að stýra og vakta áhrifaþætti og greina niðurstöður. Niðurstöðurnar notum við til að bæta starfsemina, vinna gegn neikvæðum áhrifum og auka þekkingu okkar.

 • Vöktun á áhrifaþáttum fer fram á öllum starfsstöðvum okkar og áhrifasvæðum þeirra. Vöktunin er unnin í samstarfi við rannsóknarstofnanir og sjálfstæða sérfræðinga.

 • Með öflugri stýringu og vöktun fáum við dýrmætar upplýsingar. Þær gera okkur kleift að gera sífellt betur og að hafa umhverfið í forgangi í öllum okkar verkum, allt frá flokkun úrgangs til hönnunar nýrra mannvirkja.

 • Við deilum þekkingu okkar og reynslu bæði innan fyrirtækisins og utan þess. Þannig getum við unnið saman sem ein heild, lært hvort af öðru og skapað vettvang fyrir frjóa hugsun og nýjar lausnir.

Hvernig mælum við árangur?

Árlega gefum við út skýrslur um árangur okkar í loftslags- og umhverfismálum. Við leggjum áherslu á heiðarlega og opinskáa framsetningu gagna sem stuðla að opinni og málefnalegri umræðu um málaflokkinn. Að auki gefum við út fjölmargar skýrslur og greinar.

Landsvirkjun hefur m.a. það hlutverk að þekkja ástand auðlinda og umhverfisins. Þess vegna stundum við fjölmargar rannsóknir, vaktanir og mælingar á náttúru og umhverfi á öllum okkar starfssvæðum. Þær eru svo teknar saman á einn stað en slíkt veitir okkur mikilvæga yfirsýn. Hluti af þessum upplýsingum eru birtar á vefnum okkar.

Við höfum smíðað mælaborð sem sýnir tölulegar umhverfisupplýsingar úr starfsemi okkar í rauntíma. Um er að ræða lifandi gögn sem sýna bæði magn og losun (þar sem það á við). Þannig getum við fylgst með því í rauntíma hvaða áhrif við höfum á umhverfið og hvernig okkur gengur að ná markmiðum okkar.

Forstöðumaður - Loftslag og grænar lausnir