Skipurit

Fjárstýring
Innkaup og fasteignaþjónusta
Kjarni
Reikningshald
Rekstrarþróun
Upplýsingatækni og stafræn þróun

Lögfræðimál
Mannauður
Samskipti og upplýsingamiðlun
Stefnumótun og sjálfbærni
Stjórnunarkerfi og umbætur

(Gengur þvert á allar deildir)
Nærsamfélag og grænn rekstur
Loftslag og umhverfi

(Gengur þvert á allar deildir)
Framkvæmdir
Endurbætur
Eignastýring og verkefnastoð

Vatnsafl

Rekstur vatnsafls
  • Blöndusvæði
  • Fljótsdalsstöð
  • Sogssvæði
  • Þjórsársvæði
Þróun vatnsafls
Vinnsluáætlanir

Vindur og jarðvarmi

Rekstur og auðlindir
  • Mývatnssvæði
Þróun jarðvarma
Þróun vindorku

Sala og þjónusta

Viðskiptastýring
Viðskiptagreining og þróun markaða
Viðskiptaþjónusta

Viðskiptaþróun og nýsköpun

Viðskiptaþróun
Nýsköpun
Erlend verkefni