Vatnshæð Þórisvatns

Grafið sýnir vatnshæð Þórisvatns á yfirstandandi vatnsári og því síðasta. Til viðmiðunar er meðal- og útgildi áranna 2002 til 2014 sýnt. Lónferill Þórisvatns er mjög tengdur vatnafari hverju sinni en innrennsli til lónsins er nokkuð breytilegt. Helst einkennist það af stöðugu grunnrennsli, vorflóðum og jökulrennsli að hausti til.

Þórisvatn