Virkjanir í Blönduveitu

Skammt ofan Blöndustöðvar er áformuð frekari nýting falls á núverandi veituleið frá Blöndulóni að Blöndustöð. Um er að ræða þrjár smærri virkjanir sem fullnýta til orkuöflunar allt að 69 m fall á veituleiðinni. Virkjanirnar verða tengdar með jarðstreng við tengivirki í Blöndustöðvar. Við hönnun er leitast við að nýta sem best þá innviði sem fyrir eru og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Blöndulón er þriðja stærsta stöðuvatn á Íslandi

Blöndustöð nýtir rennsli jökulárinnar Blöndu og er eina aflstöð okkar á Norðvesturlandi. Uppsett afl stöðvarinnar er 150 megavött og getur hún því unnið 990 gígavattstundir af rafmagni á ári hverju. Stöðin stendur á brún hálendisins, þar sem Kjalvegur endar, en frá Blöndulóni rennur Blanda í norðvestur, fyrst eftir Blöndudal og síðan Langadal meðfram þjóðvegi 1, þar til hún kemur að ósi á Blönduósi.

Blöndulón er þriðja stærsta stöðuvatn á Íslandi, en það er 56 ferkílómetrar að stærð og hefur 412 gígalítra af vatni til að miðla til rafmagnsvinnslu. Síðan Blöndulón myndaðist höfum við ræktað upp meira en 5.000 hektara á svæðinu við upptök Blöndu, sem áður var gróðurvana hálendi og er í 4-600 metra hæð við sjó.

Blöndustöð er neðanjarðarstöð, rúmlega 230 metra undir yfirborði jarðar. Frá Blöndulóni er vatninu veitt um 25 kílómetra leið að Gilsárlóni, inntakslóni virkjunarinnar. Þaðan er því svo veitt um 1,3 km. langan skurð að inntaki stöðvarinnar, þar sem það er leitt niður í vélar að stöðvarhúsi. Fallhæð að vélum er 287 metrar. Eftir að hafa farið í gegnum hverfla rennur vatnið 1,7 km. um frárennslisgöng, aftur út í farveg Blöndu.

Helstu mælingar og stærðir Blöndustöðvar

 • Uppsett afl

  0MW
 • Francis hverflar

  0MW
 • Orkuvinnslugeta

  0GWh /ár
 • Heildarfallhæð

  0m
 • Hámarksrennsli

  0m3/sek