Orkurannsóknasjóður

Stuðningur við rannsóknarsamfélagið

Markmið

Markmið sjóðsins er að veita styrki til námsmanna, rannsóknarverkefna á vegum háskóla, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga. Styrkveitingar sjóðsins miða að því að gera fjárframlög Landsvirkjunar til rannsókna skilvirkari og sýnilegri, og tryggja að þær rannsóknir sem sjóðurinn styrkir samrýmist umhverfisstefnu Landsvirkjunar.

Eingöngu er auglýst eftir umsóknum um verkefnastyrki í flokki B, sbr. úthlutunarreglur sjóðsins. Nemendur í meistara- eða doktorsnámi eiga þess kost að sækja um verkefnisstyrk ásamt leiðbeinanda.

Styrkir til rannsókna á sviði umhverfis- og orkumála

Almenn rannsóknarverkefni á sviði umhverfis og orkumála, þar með taldar rannsóknir á endurnýjanlegum orkugjöfum og gerð kennsluefnis á því sviði fyrir yngri skólastig. Styrkir nema að jafnaði ekki meiru en helmingi útlagðs kostnaðar og eru þá veittir til þess hluta kostnaðar sem hlýst af vinnu sérfræðinga, þátttöku meistara- og doktorsnema, og öðrum útgjöldum.

Í þessari úthlutun eru til ráðstöfunar um 57 m.kr til rannsóknarverkefna á sviði umhverfis- og orkumála.

Umsóknir

Umsækjendur þurfa að leggja fram lýsingu á rannsóknarverkefni sínu, og rökstuðning fyrir því að verkefnið tengist markmiðum sjóðsins.

Umsóknareyðublöð með upplýsingum um þau gögn sem fylgja eiga umsókn er að finna hér fyrir neðan. Við hvetjum umsækjendur til að lesa leiðbeiningar og önnur mikilvæg skjöl vel áður en umsókn er skilað.

Umsókn, fylgigögn og fyrirspurnir sendist á netfang sjóðsins:
orkurannsoknasjodur@landsvirkjun.is

Umsóknarfrestur er runninn út

Umsóknarfrestur rann út 13. janúar.

Staðfestingarpóstur er sendur við móttöku umsókna þegar umsóknarfrestur er opinn. Öllum umsóknum er svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.