Orkurannsóknasjóður

Styrkir til rannsókna á sviði umhverfis- og orkumála

Úthlutunarreglur 2023

Markmið sjóðsins er að veita styrki til námsmanna og rannsóknarverkefna á vegum háskóla, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga. Styrkveitingar sjóðsins miða að því að gera fjárframlög Landsvirkjunar til rannsókna skilvirkari og sýnilegri, og tryggja að þær rannsóknir sem sjóðurinn styrkir samrýmist loftslags- og umhverfisstefnu Landsvirkjunar.

Eingöngu er auglýst eftir umsóknum um verkefnastyrki í flokki B, sbr. úthlutunarreglur sjóðsins. Nemendur í meistara- eða doktorsnámi eiga þess kost að sækja um verkefnisstyrk ásamt leiðbeinanda.

Orkurannsóknasjóður styrkir almenn rannsóknarverkefni á sviði umhverfis og orkumála, þar með taldar rannsóknir á orkuskiptum, orkusparnaði og minnkun losunar í samgöngum og iðnaði, svo og gerð fræðsluefnis. Styrkir nema að jafnaði ekki meiru en helmingi útlagðs kostnaðar og eru þá veittir til þess hluta kostnaðar sem hlýst af vinnu sérfræðinga, þátttöku meistara- og doktorsnema, og öðrum útgjöldum.

Umsóknir

Umsóknareyðublað Orkurannsóknasjóðs

Næst verður auglýst eftir umsóknum í Orkurannsóknasjóð í lok árs 2023. Sjá má nýjustu úthlutun með því að smella hér.

Umsækjendur þurfa að leggja fram lýsingu á rannsóknarverkefni sínu, og rökstuðning fyrir því að verkefnið tengist markmiðum sjóðsins.

Hér má nálgast umsóknareyðublað með upplýsingum um þau gögn sem eiga að fylgja umsókn.

Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skila rafrænt á netfang sjóðsins; orkurannsoknasjodur@landsvirkjun.is.

Fyrirspurnir má senda á netfangið orkurannsoknasjodur@landsvirkjun.is. Athugið að staðfestingarpóstur er sendur við móttöku umsókna. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Umsóknareyðublað og önnur skjöl