Orkurannsóknasjóður

Styrkir til rannsókna á sviði umhverfis- og orkumála

Úthlutunarreglur 2024

Markmið sjóðsins er að veita styrki til námsmanna og rannsóknarverkefna á vegum háskóla, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga. Styrkveitingar sjóðsins miða að því að gera fjárframlög Landsvirkjunar til rannsókna skilvirkari og sýnilegri, og tryggja að þær rannsóknir sem sjóðurinn styrkir samrýmist loftslags- og umhverfisstefnu Landsvirkjunar.

Eingöngu er auglýst eftir umsóknum um verkefnastyrki í flokki B, sbr. úthlutunarreglur sjóðsins. Nemendur í meistara- eða doktorsnámi eiga þess kost að sækja um verkefnisstyrk ásamt leiðbeinanda.

Orkurannsóknasjóður styrkir almenn rannsóknarverkefni á sviði umhverfis og orkumála, þar með taldar rannsóknir á orkuskiptum, orkusparnaði og minnkun losunar í samgöngum og iðnaði, svo og gerð fræðsluefnis. Styrkir nema að jafnaði ekki meiru en helmingi útlagðs kostnaðar og eru þá veittir til þess hluta kostnaðar sem hlýst af vinnu sérfræðinga, þátttöku meistara- og doktorsnema, og öðrum útgjöldum.

Umsóknir

Sjá síðustu úthlutun

Síðast var auglýst eftir umsóknum í desember 2023. Umsóknarfrestur var út föstudaginn 12. janúar 2024.

Í mars 2024 var 41 verkefni styrkt. Heildarupphæð styrkjanna nam 72 milljónum króna.

Næst verður auglýst eftir umsóknum í desember 2024.

Fyrirspurnir má senda á orkurannsoknasjodur@landsvirkjun.is