Landsvirkjun

Stuðningur við rannsóknarsamfélagið

Markmið sjóðsins er að veita styrki til námsmanna, rannsóknarverkefna á vegum háskóla, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga. Styrkveitingar sjóðsins miða að því að gera fjárframlög Landsvirkjunar til rannsókna skilvirkari og sýnilegri, og tryggja að þær rannsóknir sem sjóðurinn styrkir samrýmist umhverfisstefnu Landsvirkjunar.

Úthlutað er úr sjóðnum einu sinni á ári og umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2017. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Í þessari úthlutun eru í heild allt að 58 m.kr. til ráðstöfunar, allt að 48 m.kr. til rannsóknarverkefna á sviði umhverfis- og orkumála, og allt að 16 m.kr. til styrkja fyrir 10 – 20 nemendur í meistara- og doktorsnámi.

Umsækjendur þurfa að leggja fram lýsingu á rannsóknarverkefni sínu, og rökstuðning fyrir því að verkefnið tengist markmiðum sjóðsins.

Umsóknareyðublöð með upplýsingum um þau gögn sem fylgja eiga umsókn er að finna neðar á þessari síðu. Við hvetjum umsækjendur til að lesa leiðbeiningar og önnur mikilvæg skjöl vel áður en umsókn er skilað. Umsóknir, fylgigögn og fyrirspurnir skal skila rafrænt á netfang sjóðsins:
orkurannsoknasjodur@landsvirkjun.is

Styrkveitingar sjóðsins falla í tvo flokka

Styrkir til nemenda í meistara- eða doktorsnámi

Styrkir til efnilegra nemenda sem áforma eða stunda meistara- eða doktorsnám á sviði umhverfis- eða orkumála.

Rannsóknir á sviði umhverfis- og orkumála

Almenn rannsóknarverkefni á sviði umhverfis og orkumála, þar með taldar rannsóknir á endurnýjanlegum orkugjöfum og gerð kennsluefnis á því sviði fyrir yngri skólastig. Styrkir nema að jafnaði ekki meiru en helmingi útlagðs kostnaðar og eru þá veittir til þess hluta kostnaðar sem hlýst af vinnu sérfræðinga, þátttöku meistara- og doktorsnema, og öðrum útgjöldum.