Störf í boði

Hér getur þú sótt um starf hjá Landsvirkjun eða sent inn almenna umsókn.

Við leggjum áherslu á að byggja upp metnaðarfullt starfsumhverfi sem nærir öfluga liðsheild, árangur og hvetjandi starfsanda.

Lausar stöður

 • Í grænu hagkerfi er lykilatriði að fara vel með þær auðlindir og eignir sem við pössum fyrir komandi kynslóðir. Auk þess að vinna rafmagn úr endurnýjanlegum auðlindum leggjum við hjá Landsvirkjun áherslu á að viðhalda mannvirkjum okkar sem best, til að lengja líftíma þeirra og fá sem mest út úr þeim.

  Við óskum eftir að ráða tvo einstaklinga í öflugt teymi rekstrar og viðhalds á Mývatnssvæðinu, en þar rekum við Gufustöðina í Bjarnarflagi, Kröflustöð og Þeistareykjastöð. Í starfinu felst viðhald, eftirlit og rekstur aflstöðva og veitumannvirkja og er það mjög fjölbreytt og krefjandi.

  Hæfni og þekking:

  • Menntun á sviði vélfræði eða rafvirkjunar
  • Þekking á viðhaldi búnaðar: loft-, véla-, vökva- og rafkerfa
  • Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er kostur
  • Þekking í teikningalestri, ásandsmælingum og stjórnkerfum er kostur
  • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka sér nýjungar
  • Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
  • Góð tölvukunnátta

  • Umsóknarfrestur frá: 03.02.2023
  • Umsóknarfrestur til: 19.02.2023
  • Hafa samband: Anna Rut Þráinsdóttir, mannaudur@landsvirkjun.is

Almenn umsókn

 • Landsvirkjun leggur áherslu á að vera í fararbroddi sem vinnustaður fyrir framúrskarandi starfsfólk. Hjá fyrirtækinu stafar traustur hópur starfsfólks með býr yfir fjölbreyttri reynslu og þekkingu.

  Viljir þú slást í hóp starfsfólks Landsvirkjunar getur þú hér sett inn almenna umsókn um starf hjá Landsvirkjun.

  Athugið að almenn umsókn kemur ekki í stað umsóknar um auglýst störf. Við hvetjum þig til að fylgjast áfram með auglýstum störfum og sækja um ef þú uppfyllir skilyrði um menntun og hæfni.

  • Umsóknarfrestur frá: 01.01.2023
  • Umsóknarfrestur til: 31.12.2023
  • Hafa samband: Mannauður og menning (mannaudur@landsvirkjun.is)

Sumarstörf 2023

 • Við leitum að áhugasömu og efnilegu ungu fólki í fjölbreytt störf sumarið 2023.

  • Háskóla-, iðn- og tækninemar á Háaleitisbraut 68
  • Háskóla-, iðn- og tækninemar á aflstöðvum
  • Verkstjórn sumarvinnu fyrir ungmenni á aflstöðvum
  • Sumarstörf ungmenna á aflstöðvum

  Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar.

Persónuverndar­stefna 

Lesa persónuverndarstefnu fyrir umsækjendur

Landsvirkjun er umhugað um öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan fyrirtækisins.

Þess vegna höfum sett okkur sérstaka persónuverndarstefnu fyrir umsækjendur um störf.

Hún segir meðal annars til um hvaða persónuupplýsingum við söfnum, hvers vegna, hversu lengi upplýsingarnar eru varðveittar, hvert þeim kann að vera miðlað og hvernig við tryggjum öryggi þeirra.