Laus störf

Viljir þú slást í hóp starfsfólks Landsvirkjunar getur þú hér sett inn almenna umsókn um starf hjá Landsvirkjun.

Tækifærin hjá okkur eru fjölmörg og markmiðið er að byggja upp fjölbreyttan vinnustað þar sem ólík gildi og menning eru aflgjafi nýsköpunar. Við trúum því að þannig náist betri árangur og forsendur fyrir krefjandi og uppbyggilegu vinnuumhverfi.

Starfsfólk okkar býr yfir fjölbreyttri reynslu og menntun og jafnfréttisstefna er samofin rekstri fyrirtækisins. Við gerum miklar kröfur til okkar fólks en bjóðum jafnframt spennandi tækifæri til að þroskast í starfi og taka þátt í að gera Landsvirkjun enn verðmætari fyrir þjóðina.

Miklar umbætur hafa orðið á mannauðsmálum á undanförnum árum. Unnið var að mótun og þróun mannauðsferla innan fyrirtækisins og stjórnun efld og bætt. Einu sinni á ári eiga sér stað frammistöðusamtöl þar sem farið er yfir þær hæfniskröfur sem fylgja hverju starfi.

Starfsfólk fær þar skýra umsögn og endurgjöf um það sem vel er gert og hvað betur má fara. Jafnframt hefur aukin áhersla verið lögð á innri samskipti og bætta upplýsingagjöf til starfsfólks þar sem innri vefurinn gegnir lykilhlutverki.

Laus störf

 • Landsvirkjun leggur áherslu á að vera í fararbroddi sem vinnustaður fyrir framúrskarandi starfsfólk. Hjá fyrirtækinu stafar fjölbreyttur hópur þar sem ólík gildi og menning eru aflgjafi nýsköpunar. Viljir þú slást í hóp starfsmanna Landsvirkjunar getur þú hér sett inn almenna umsókn um starf hjá Landsvirkjun.

  Athugið að almenn umsókn kemur ekki í stað umsóknar um auglýst störf. Við hvetjum þig til að fylgjast áfram með auglýstum störfum og sækja um ef þú uppfyllir skilyrði um menntun og hæfni.

  • Umsóknarfrestur frá: 01.01.2022
  • Umsóknarfrestur til: 31.12.2022
  • Hafa samband: Starfsmannasvið Landsvirkjunar (starfsmannasvid@landsvirkjun.is)
 • Við hjá Landsvirkjun leggjum okkur fram um að hámarka verðmæti þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir. Við leitum nú að úrræðagóðum og drífandi einstaklingi til að ganga til liðs við innkaupateymið okkar sem starfar með hagkvæmni og vistvæn innkaup að leiðarljósi. Teymið vinnur þétt saman, en starfar líka með starfsfólki vítt og breitt um landið og er því hægt að sinna starfinu frá ýmsum starfsstöðvum.

  Sérfræðingur í innkaupum sinnir fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Í starfinu felst meðal annars að veita samstarfsfólki ráðgjöf og leiða framkvæmd innkaupa.

  Í teyminu tekur þú þátt í:

  • að leiða verðkannanir, útboð og markaðskannanir
  • að aðstoða við gerð samninga og framkvæmd innkaupa
  • að bæta skilvirkni og hagkvæmni við innkaup
  • áframhaldandi þróun á stafrænum ferlum innkaupa

  Hæfni og reynsla:

  • háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • framúrskarandi samskiptahæfni og vilji til að vinna í teymi
  • lausnamiðuð og gagnrýnin hugsun
  • frumkvæði, metnaður og drifkraftur
  • skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
  • reynsla af innkaupum, gerð útboðsgagna, rekstri samninga og samningagerð er kostur
  • þekking á samningsskilmálum eins og IST-30 og FIDIC er kostur

  Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst.

  Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Rut Þráinsdóttir (anna.rut.thrainsdottir@landsvirkjun.is) á sviði mannauðs og menningar

  • Umsóknarfrestur frá: 05.08.2022
  • Umsóknarfrestur til: 15.08.2022