Stjórn

Stjórn Landsvirkjunar er samkvæmt lögum um Landsvirkjun skipuð af fjármálaráðherra á aðalfundi fyrirtækisins sem haldinn skal fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Hún ber ábyrgð á fjármálum og rekstri fyrirtækisins. Stjórnin ræður forstjóra sem veitir fyrirtækinu forstöðu.

Forstjóri er Hörður Arnarson. Stjórn og forstjóri fara með stjórn fyrirtækisins. Stjórn setur sér starfsreglur í samræmi við sjöttu grein laga um Landsvirkjun. Núverandi stjórn var skipuð á aðalfundi fyrirtækisins þann 22. apríl 2020.

Jónas Þór Guðmundsson, formaður stjórnar 

Jónas Þór Guðmundsson hæstaréttarlögmaður er formaður stjórnar Landsvirkjunar. Jónas var fyrst kjörinn formaður stjórnar á aðalfundi fyrirtækisins 2. apríl 2014. Jónas er formaður matsnefndar samkvæmt lögum um lax- og silungsveiði og situr í stjórn Viðskiptaráðs Íslands. Hann er einnig fyrrverandi formaður stjórnar Lögmannafélags Íslands, yfirkjörstjórnar í Suðvesturkjördæmi og kjararáðs.

Jónas hefur verið sjálfstætt starfandi lögmaður frá 1999 og rekur lögmannsstofu í Hafnarfirði. Þar áður starfaði hann á lagaskrifstofu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins en fyrir þann tíma sem kennslustjóri við lagadeild HÍ. Hann var einnig um árabil stundakennari við lagadeild HÍ og síðar aðjúnkt við lagadeild HR samhliða aðalstarfi. Jónas er cand. jur. frá lagadeild HÍ.

Álfheiður Ingadóttir

Líffræðingur

Varaformaður

Jón Björn Hákonarson

forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar

Stjórnarmaður

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir

Stjórnarmaður

Gunnar Tryggvason

Stjórnarmaður

Varamenn í stjórn

  • Jens Garðar Helgason
  • Ragnar Óskarsson
  • Ásta Pálmadóttir
  • Hákon Hákonarson
  • Arna Ír Gunnarsdóttir

Starfsreglur stjórnar og undirnefnda

Starfsreglurnar setja stjórn og undirnefndum stjórnar skýran ramma hvað varðar stjórnarfundi og nefndarfundi, fundarsetu og ritun fundargerða. Einnig er tekið á verkaskiptingu og ábyrgðarskiptingu stjórnar og forstjóra.