Sumarstörf hjá Landsvirkjun

Við leitum að áhugasömu og efnilegu ungu fólki í fjölbreytt sumarstörf fyrir háskóla-, iðn- og tækninema.

Kynntu þér hvað er í boði og sæktu um hér neðar á síðunni!

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar.

Sumarstörf hjá Landsvirkjun

Hvað segja reynsluboltarnir?

Störf í boði

 • Eftirfarandi sumarstörf verða í boði á Háaleitisbraut 68 sumarið 2023:

  Í umsóknarforminu getur þú valið um þau störf sem þú hefur áhuga á.

  • Aðstoð við greiningu og skráningu vatnafarsgagna, aðstoð við útivinnu m.a. við mælingar á grunnvatni, rennsli í ám og vatnshæð uppistöðulóna.

  • Endurbætur - Undirbúningur og framkvæmd ýmissa endurbótaverkefna s.s. að 3D skanna stöðvar Landsvirkjunar. Aðstoð við verkefnastjórnun; eftirlit á verkstað, merkingar, mælingar á búnaði o.fl.

  • Fjárstýring – Gjaldkerastörf, lausafjárstýring, greiningar og önnur tilfallandi verkefni.

  • Framkvæmdir - Aðstoð við uppfærslu útboðsgagna, skipulagningu verkefnavefs og þátttaka í verkeftirliti vegna undirbúnings framkvæmda.

  • Húsumsjón og aðstoð í mötuneyti á Háaleitisbraut 68.

  • Innkaupadeild - Innkaup, gerð samninga, verðfyrirspurnir, aðstoð við framkvæmd o.fl.

  • Jöklarannsóknir – Vinna við greiningu á fjarkönnun til að meta breytingar og þróun jökla undanfarin ár. Þátttaka í útivinnu.

  • Kortagerð, öflun landupplýsingagagna og úttektir á umhverfismálum á aflstöðvum.

  • Lögfræðimál – fjölbreytt verkefni þvert á fyrirtækið.

  • Móttaka og símsvörun á Háaleitisbraut 68, önnur miðlæg þjónusta.

  • Nærsamfélag og náttúra – Umhverfis- og samfélagsverkefni í tengslum við aflstöðvar og úrvinnsla gagna.

  • Reikningshald – móttaka reikninga, afstemmingar og önnur bókhaldsverkefni.

  • Rekstrarþróun – Ferlar og verklagsgreiningar, reiknilíkön, Power BI o.fl.

  • Rekstur og auðlindaeftirlit - Sýnatökur, efnagreiningar, úrvinnsla gagna. Sýnatökur á Mývatnssvæði.

  • Samskipti og upplýsingamiðlun - Vinna við vef, notendaprófanir, aðstoða við samfélagsmiðla o.fl.

  • Stjórnunarkerfi og umbætur – Fjölbreytt verkefni í skjalakerfi Landsvirkjunar.

  • Umhverfisstjórnun og aðgerðir í loftslagsmálum.

  • Upplýsingatækni og stafræn þróun - PowerBI, vefforritun, bakendaforritun o.fl.

  • Viðskiptaþjónusta – Þjónusta við viðskiptavini, greiningarvinna í tengslum við raforkusamninga og pantanir.

  Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

 • Sumarið 2023 ráðum við til starfa ungt fólk í framhaldsskóla. Sumarstörfin eiga við ungmenni fædd á árunum 2004-2007.

  Í sumar verða starfræktir hópar við Blöndu, Laxárstöðvar, Kröflustöð, Fljótsdalsstöð, Búrfell og Sogsstöðvar. Sumarvinnuhóparnir sinna daglegri umhirðu við aflstöðvar, auk þess sem hóparnir taka að sér önnur umhverfistengd verkefni í nágrenninu.

  Þau sem hafa unnið hjá fyrirtækinu áður og staðið sig vel hafa forgang um vinnu. Við hvetjum ykkur til að vanda umsóknina og nota reitinn "Annað" til frekari upplýsinga um t.d. fyrri störf, tómstundir eða annað sem ykkur finnst skipta máli fyrir umsóknina.

  Sumarvinnuhóparnir verða á eftirfarandi starfsstöðvum. Vinsamlegast tilgreinið í umsókninni hvaða starfsstöð þið sækið um.

  • Blanda - Ferðir daglega frá Blönduósi
  • Laxá - Starfsfólk kemur sér sjálft á staðinn
  • Krafla - Starfsfólk kemur sér sjálft á staðinn
  • Fljótsdalur - Ferðir daglega frá Egilsstöðum
  • Þjórsársvæði - Ferðir daglega frá Selfossi
  • Sogssvæði - Ferðir daglega frá Selfossi

  Umsóknarfrestur er til 16. febrúar n.k.

 • Eftirfarandi störf verða í boði sumarið 2023 á aflstöðvum Landsvirkjunar:

  Í umsóknarforminu getur þú valið um þau störf sem þú hefur áhuga á.

  Þjórsársvæði:

  • Teymisvinna við viðhald, rekstur og eftirlit á vél- og rafbúnaði aflstöðva
   - Hentar rafiðn- og vélfræðinemum. Æskilegt að hafa þekkingu á viðgerðum og viðhaldi á vélum, tækjum og rafbúnaði. Vinnuvélaréttindi kostur en ekki skylda.

  • Aðstoð í mötuneyti og ræstingum á svæðinu
   - Engin sérstök menntun umfram aðra. Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

  • Verkefni við skráningu og frágang á teikningum, tæknigögnum og gerð rekstrarleiðbeininga. Ýmis vöktunarverkefni, sem og aðstoð við framkvæmd verkefna tengdum umhverfis- og öryggismálum.
   - Hentar nemum í verk- eða tæknifræði.

  Sogssvæði:

  • Teymisvinna við viðhald, rekstur og eftirlit á vél- og rafbúnaði aflstöðva.
   - Hentar rafiðn- og vélfræðinemum. Æskilegt að hafa þekkingu á viðgerðum og viðhaldi á vélum, tækjum og rafbúnaði. Vinnuvélaréttindi kostur en ekki skylda.

  • Teiknivinna, lagfæringar og úrbætur á teikningum svæðisins, búa til nýjar teikningar ef þarf, merkingar á búnaði í aflstöðvum, önnur tilfallandi verkefni á svæðinu.
   - Hentar nemum í verk- eða tæknifræði. Þekking á AutoCAD og geta teiknað í AutoCAD. Einnig æskilegt að hafa einhverja þekkingu á að lesa úr teikningum, hvort sem er rafmagns- eða vélrænar teikningar.

  • Gestastofa Landsvirkjunar í Ljósafossstöð - móttaka gesta, fræðsla og leiðbeiningar til þeirra. Þjónustustarf með miklum samskiptum. Ræstingar á gestastofu.
   - Menntun sem nýtist í starfi, jákvæðni, góð samskiptahæfni og þjónustulund. Tungumálakunnátta kostur.

  Fljótsdalsstöð:

  • Sumarstarf fyrir háskólanema í Fljótsdalsstöð. Fjölbreytt verkefni, t.d. umhverfisvöktun, gagnavinnsla o.fl.
   - Menntun sem nýtist í starfi.

  Mývatnssvæði:

  • Teiknivinna, lagfæringar og úrbætur á teikningum svæðisins, búa til nýjar teikningar ef þarf, merkingar á búnaði í aflstöðvum, önnur tilfallandi verkefni á svæðinu.
   - Hentar nemum í verk- eða tæknifræði. Þekking á AutoCAD og geta teiknað í AutoCAD. Einnig æskilegt að hafa einhverja þekkingu á að lesa úr teikningum, hvort sem er rafmagns eða vélrænar teikningar.

  • Gestastofa Landsvirkjunar í Kröflustöð - Móttaka gesta, fræðsla og leiðbeiningar til þeirra. Þjónustustarf með miklum samskiptum. Ræstingar á gestastofu.
   - Menntun sem nýtist í starfi, jákvæðni, góð samskiptahæfni og þjónustulund. Tungumálakunnátta kostur.

  • Aðstoð í mötuneyti og ræstingum á svæðinu.
   - Engin sérstök menntun umfram aðra. Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

  Blöndusvæði – Laxá:

  • Teiknivinna, lagfæringar og úrbætur á teikningum svæðisins, búa til nýjar teikningar ef þarf, merkingar á búnaði í aflstöðvum, önnur tilfallandi verkefni á svæðinu.
   - Hentar nemum í verk- eða tæknifræði. Þekking á AutoCAD og geta teiknað í AutoCAD.

  Blöndusvæði – Blanda:

  • Aðstoð í mötuneyti og ræstingum á svæðinu.
   - Engin sérstök menntun umfram aðra. Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

  Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

 • Við leitum að einstaklingum til að sinna verkstjórn sumarvinnu Landsvirkjunar á aflstöðvum okkar víða um land. Verkstjórar sjá um að leiða og hafa umsjón með hópi ungmenna 16-19 ára sem sinna ýmsum verkefnum tengdum umhverfinu og umhirðu í kringum aflstöðvar okkar.

  Í starfinu felst ábyrgð á daglegum verkefnum vinnuhópsins, skipulagning, leiðsögn og fræðsla um rétt vinnubrögð og öryggi í starfi. Við viljum efla liðsheild og hvetja til góðra verka.

  Helstu verkefni og ábyrgð verkstjóra:

  • Dagleg ábyrgð og yfirumsjón með sumarvinnuhópnum í samvinnu við yfirmann
  • Skipulagning og forgangsröðun verkefna
  • Gefa skýr fyrirmæli
  • Útdeila verkefnum til hópstjóra og ungmenna og þátttaka í störfum þeirra
  • Leiðbeina um verklag og aðferðir og hafa eftirlit með að vel og rétt sé unnið
  • Samskipti við foreldra/forráðamenn og aðra hagsmunaaðila í nærsamfélaginu
  • Halda utan um tímaskráningar og skila þeim inn til yfirmanns
  • Vinna markvisst að því að efla liðsheild og góða líðan í hópnum

  Hæfniskröfur:

  • Reynsla og áhugi af störfum með ungu fólki
  • Góðir samskiptahæfileikar
  • Stundvísi
  • Skipulögð og fagleg vinnubrögð
  • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
  • Menntun sem nýtist í starfi
  • Bílpróf

  Við auglýsum eftir verkstjórum á eftirfarandi starfsstöðvar:

  • Sogssvæði
  • Þjórsársvæði
  • Fljótsdalsstöð
  • Blöndusvæði - Laxá
  • Blöndusvæði - Blanda

  Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

Spennandi tækifæri

Það eru spennandi tímar framundan hjá Landsvirkjun. Öflugt fólk í sumarstörfum er mikilvægur hluti af vegferð okkar í átt til grænnar framtíðar.

Sumarið 2023 bjóðum við upp á alls konar störf á nær öllum sviðum fyrirtækisins og starfsstöðvum okkar um landið.

Þú munt taka þátt í raunverulegum og krefjandi verkefnum á sviði endurnýjanlegrar orkuvinnslu og vinna með okkur að því að ná kolefnishlutleysi á næstu árum.

Öflugt fyrirtæki

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli, jarðvarma og vindi.

Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 300 einstaklingar, víða um land. Starfsstöðvar Landsvirkjunar eru í Reykjavík, á Sogssvæði, Þjórsársvæði, í Fljótsdal, Mývatnssvæði, við Laxárstöðvar og Blöndustöð.

Við leggjum mikið upp úr jákvæðum starfsanda og jöfnum tækifærum. Við viljum að það sé gaman í vinnunni samhliða því sem við tökumst á við krefjandi og áhugaverð verkefni.

Fyrirtækið hefur metnaðarfulla mannauðs- og jafnréttisstefnu, hugar að vellíðan starfsfólks og leggur áherslu á að viðhalda orkumikilli fyrirtækjamenningu.