Landsvirkjun

Við auglýsum eftir metnaðarfullum háskóla- og tækninemum í fjölbreytt sumarstörf í höfuðstöðvunum okkar í Reykjavík og aflstöðvum víða um land. Fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 20 ára eigum við fjölmörg pláss í sumarhópum Landsvirkjunar sem starfræktir eru um allt land.

Landsvirkjun er lifandi og kraftmikill vinnustaður með um 260 starfsmenn. Á hverju sumri nærri tvöfaldast starfsmannafjöldinn þegar ferskir háskóla- og tækninemar, auk fjölda ungmenna, mæta til starfa.

„Ég fékk þá skemmtilegu sumarvinnu að vinna að þróun vindorku sem er nýr orkukostur á Íslandi og taka þátt í vinnu við mat á umhverfisáhrifum Búrfellslundar. Í dag vinn ég á umhverfisdeild þróunarsviðs þar sem ég fæst við fjölbreytt og krefjandi verkefni.”

Jóhanna Hlín Auðunsdóttir
Sérfræðingur, umhverfi
Sumarstarfsmaður á þróunarsviði 2015

Sumarstörf fyrir háskóla- og tækninema

Landsvirkjun er þekkingarfyrirtæki í fremstu röð sem vill gefa metnaðarfullum háskóla- og tækninemum tækifæri til að taka virkan þátt í starfseminni. Þátttaka í raunhæfum verkefnum á sérsviði nemenda gerir þeim kleift að afla sér reynslu sem nýtist í námi og gefur mikilvæga innsýn inn í verkefni og áskoranir framtíðarinnar.

Dagleg verkefni hjá Landsvirkjun eru afar fjölbreytt. Þó að verkfræðingar séu fjölmennir á starfsstöðvum okkar þá gerum við ýmislegt annað en að hanna mannvirki og reikna út magn steypu. Sinna þarf viðhaldi á vélum og stjórntækjum aflstöðva, rannsaka auðlindina með ferðum upp á jökla og út í ár, halda fundi með hagsmunaðilum, gera fjárhagsáætlanir og móta stefnu fyrirtækisins, svo fátt eitt sé nefnt.

„Meirihluta sumarsins vann ég á Þeistareykjum þar sem verið er að byggja nýja jarðvarmavirkjun. Ég starfaði með verkefnastjórum og verktökum við að fylgjast með framvindu verksins og fékk þess vegna mikla innsýn í hvernig virkjanir eru hannaðar og byggðar. Eftir sumarið var mér boðið að vera lengur og nú starfa ég á skrifstofu Landsvirkjunar í Reykjavík og á Þeistareykjum.”

Örn Dúi Kristjánsson
BS í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands
Sumarstarfsmaður á framkvæmdasviði 2016

Raunhæf verkefni sem nýtast í námi

Landsvirkjun starfar á sex sviðum og á hverju þeirra eru í boði spennandi sumarstörf. Við hvetjum umsækjendur að kynna sér starfsemi hvers sviðs áður en umsókn er lögð inn. Þannig aukast líkurnar á því að þú fáir starf sem tengist þínu áhugasviði.

Þróunarsvið

Þegar nýr virkjunarkostur er tekinn til skoðunar þarf að rannsaka fjölmarga þætti. Þróunarsvið sér meðal annars um tilhögun framkvæmda, hönnun mannvirkja og að rannsaka áhrif á lífríki, gróðurfar, ástand jökla, ár og jarðhitageyma á svæðinu. Eftir að aflstöðvarnar taka til starfa halda rannsóknir áfram sem gefa skýra mynd af ástandi orkuauðlindarinnar yfir lengri tíma.

Orkusvið

Á hverjum degi er pantað ákveðið magn af raforku sem þarf að koma til skila í réttu magni, á réttri spennu og með réttum riðum. Orkusviðið ber ábyrgð á að afhenda á öruggan hátt þá raforku frá aflstöðvunum sem samningar kveða á um og stilla upp hversu mikið rafmagn skal vinna í hverri stöð á hverri klukkustund. Hér á sér stað nákvæm samvinna á milli aflstöðva og höfuðstöðva.

Framkvæmdasvið

Að stýra byggingu virkjunar frá hönnun að fullbúinni aflstöð er nákvæmt og flókið ferli. Þá skiptir öllu máli að allar áætlanir og útreikningar á mannafla, námatöku, steypumagni og fleiru séu réttir. Framkvæmdasvið vaktar kostnað, gæði og framvindu verksins og tryggir að því sé skilað á réttan hátt, á réttum tíma og í samræmi við áætlanir og þarfir fyrirtækisins.

Fjármálasvið

Landsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og því skiptir miklu máli að reksturinn sé arðbær. Fjármálasvið vinnur með öllum sviðum fyrirtækisins að því að hámarka hagkvæmni í rekstri svo hægt sé að greiða niður skuldir og skapa arð af starfseminni. Fjármál og reikningshald fyrirtækisins auk framkvæmdar og eftirlits með útboðum heyrir líka undir sviðið.

„Það er heilmikið batterí að verkefnastýra jafn stórri framkvæmd og byggingu nýrrar aflstöðvar. Það þarf að hafa góða yfirsýn yfir verkið á sama tíma og kostnaðar- og tímaáætlanir þurfa að standast. Við vinnum hratt og örugglega og þá munar um að fá ferska aðkomu háskóla- og tækninema.”

Ásbjörg Kristinsdóttir, MBA, PhD verkfræði
Yfirverkefnastjóri við stækkun Búrfellsvirkjunar

Skrifstofa forstjóra

Hér starfa lögfræðingar, verkfræðingar, sálfræðingar, hönnuðir og stjórnmálafræðingar að sameiginlegum málefnum fyrirtækisins á borð við stefnumótun, starfsmannamál, samskiptamál og samfélagslega ábyrgð. Skrifstofa forstjóra heldur utan um fræðslu og þjálfun starfsfólks og stjórnenda og hér er upplýsinga- og kynningarefni unnið með starfsfólki annarra sviða áður en því er miðlað til fjölmiðla og hagsmunaaðila.

Markaðs- og viðskiptaþróunarsvið

Raforka er óáþreifanleg vara, sem felur í sér ákveðnar áskoranir í sölustarfinu. Þar sem ekki er hægt að flytja út rafmagn þarf að flytja viðskiptavinina til Íslands. Hér eru ný viðskiptatækifæri greind, séð um samningagerð og eftirfylgni þeirra og Landsvirkjun og Ísland kynnt fyrir fjölbreyttum iðngreinum sem vilja nýta sér endurnýjanlega orku í starfsemi sinni.

„Eitt stærsta verkefnið sem ég hef komið að síðustu ár er uppsetning á gagnvirkri orkusýningu í Ljósafossstöð. Verkefnið er liður í því að kynna starfsemi fyrirtækisins og hafa móttökurnar verið vonum framar. Fjölmargir gestir, bæði ferðamenn og Íslendingar, hafa heimsótt okkur og sýningin unnið til Red Dot, einna virtustu hönnunarverðlauna heims.”

Jón Cleon Sigurðsson
Verkefnastjóri á samskiptasviði
Grafískur hönnuður

Áður en þú hefur umsóknarferlið skaltu hafa ferilskrána þína tilbúna. Þér gefst einnig kostur á að senda kynningarbréf og mynd með umsókninni. Fyrir nánari upplýsingar getur þú sent okkur tölvupóst á starfsmannasvid@landsvirkjun.is. Umsóknarferlinu lýkur 28. febrúar og við svörum öllum umsóknum fyrir páska.

Sumarhópar Landsvirkjunar fyrir 16-20 ára

Á hverju sumri ráðum við um það bil 150 ungmenni til starfa í sumarhópunum okkar. Þeir eru starfræktir í Reykjavík og við sex aflstöðvar fyrirtækisins víða um land.

Hóparnir hafa meðal annars það hlutverk að sinna viðhaldsstörfum eins og grasslætti, lagningu göngustíga og málningarvinnu í nágrenni aflstöðvanna.

Í verkefninu „Margar hendur vinna létt verk“ hafa sumarhópar Landsvirkjunar einnig unnið að landgræðslu, hirðingu útivistar- og ferðamannasvæða og margvíslegum samfélagsverkefnum. Verkefnið er samstarfsverkefni Landsvirkjunar og félagasamtaka, sveitarfélaga og stofnana.

Áður en þú sækir um skaltu hafa ferilskrá þína tilbúna. Þú getur einnig látið fylgja með meðmælabréf ef þú vilt. Fyrir nánari upplýsingar getur þú sent okkur tölvupóst á starfsmannasvid@landsvirkjun.is. Umsóknarferlinu lýkur 28. febrúar og við svörum öllum umsóknum fyrir páska.

  • Blanda – Starfsmenn koma sér sjálfir á staðinn á mánudagsmorgnum og gista.
  • Þjórsársvæði – Rútuferðir daglega úr Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
  • Fljótsdalur – Daglegar rútuferðir frá Egilsstöðum
  • Laxá – Starfsmenn koma sér sjálfir á staðinn.
  • Krafla - Starfsmenn koma sér sjálfir á staðinn.
  • Reykjavík – Rútuferðir úr Mjóddinni daglega.
  • Sog – Rútuferðir frá Reykjavík og Selfossi daglega.