Hafið

2013Vindafl

Hafið var gangsett 14. febrúar 2013 og er staðsett norðan við Búrfell.

Mun rokið okkar loksins gera gagn?

Norðan við Búrfell er hraunslétta sem kölluð er Hafið. Þar höfum við reist tvær vindmyllur, fyrstu vindmyllur landsins, í rannsóknarskyni sem voru gangsettar í febrúar 2013. Reksturinn hefur gengið vel og ljóst að staðsetningin er óvenju hagstæð fyrir raforkuvinnslu úr vindorku.

Vindmyllurnar eru hvor um sig 900 kílóvött og uppsett afl er 1,8 megavött. Samanlögð raforkuframleiðsla þeirra er áætluð um 6,7 gígavattstundir á ári. Turninn er 55 metra hár og hver spaði 22 metrar á lengd. Þegar spaðarnir eru í efstu stöðu er heildarhæð vindmyllunnar 77 metrar.

Á Íslandi er vindstyrkur mestur að vetri þegar lítið vatn rennur í miðlunarlón Landsvirkjunar. Þannig fer vinnsla raforku úr vindi og vatnsafli einkar vel saman.

Helstu stærðir

  • Uppsett afl

    0MW
  • Orkuvinnslugeta

    0GWh /ár
  • Hæð

    0m