Hrauneyjafoss­stöð

1981Vatnsaflsstöð

Á vatnasviði Þjórsár og Tungnaár eru sjö vatnsaflsstöðvar Búrfellsstöð, Sigöldustöð, Hrauneyjafossstöð, Sultartangastöð, Vatnsfellsstöð, Búðarhálsstöð og Búrfellsstöð II.

Þriðja stærsta raforkuver landsins

Hrauneyjafossstöð er þriðja stærsta raforkuver landsins, 210 megavött. Hún stendur við Sprengisandsleið í jaðri hálendisins, suðvestur af Sigöldustöð og nýtir því sömu vatnsmiðlunarmöguleika og Sigöldustöð. Hrauneyjafossstöð var tekin í notkun 1981.

Miðlunarlón stöðvarinnar er Hrauneyjalón og er það 8,8 ferkílómetrar að stærð. Það var myndað með því að stífla Tungnaá um 1,5 kílómetra ofan við Hrauneyjafoss. Um eins kílómetra langur aðrennslisskurður liggur frá lóninu í norður um lægð í Fossöldu að inntaki við norðurbrún öldunnar. Þaðan liggja þrjár stálpípur 272 metra niður hlíðina að stöðvarhúsi. Frárennslisskurður er rúmlega eins kílómetra langur og liggur út í Sporðöldukvísl sem síðan rennur í Tungnaá.

Helstu mælingar og stærðir Hrauneyjafoss­stöðvar

 • Uppsett afl

  0MW
 • Francis hverflar

  0MW
 • Orkuvinnslugeta

  0GWh /ár
 • Heildarfallhæð

  0m
 • Hámarksrennsli

  0m3/sek
 • Gangsetning

  0